ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek tot hoger zetten verwarming 's nachts

Hebt u stadsverwarming of blokverwarming? En zet uw warmteleverancier de verwarming 's nachts uit, of lager dan de minimumtemperatuur? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om de temperatuur 's nachts te verhogen.U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: temperatuur verwarming

Geachte heer of mevrouw,

U levert mij [stadsverwarming / blokverwarming] op het adres [uw adres]. In de algemene voorwaarden van het contract staat dat u een minimumtemperatuur moet leveren van [temperatuur] graden Celsius.

Wat is het probleem?

's Nachts zet u de verwarming lager dan de minimumtemperatuur. Hierdoor kan ik de verwarming 's nachts niet gebruiken. Daarom vraag ik u om ook 's nachts warmte van de juiste temperatuur aan mij te leveren.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Ik heb recht op een betrouwbare levering van warmte. Dit staat in artikel 2 van de Warmtewet. Dit betekent dat u altijd warmte moet kunnen leveren, dus ook 's nachts of in de zomer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen twee weken voortaan 's nachts warmte te leveren van de afgesproken minimumtemperatuur of hoger.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd de temperatuur aanpast, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]