Stadsverwarming en blokverwarming

Wat staat er in mijn warmteovereenkomst?

Op uw warmteovereenkomst leest u wie uw warmteleverancier is. Ook vindt u er alles over uw warmte, uw aansluiting en wat u betaalt. 

In de overeenkomst (het contract) met uw warmteleverancier moeten een aantal zaken duidelijk staan.

 • de naam van uw warmteleverancier en zijn contactgegevens
 • hoe groot uw aansluiting is en of deze individueel of collectief is
 • wat u afneemt (warmte, warm tapwater en/of koeling) en de temperatuur ervan
 • eventuele eisen aan de binneninstallatie (bijvoorbeeld: wat voor afleverset u huurt van uw leverancier)
 • hoeveel u betaalt en voor welke producten en diensten u betaalt
 • hoe u betaalt en wat dat kost (minimaal twee betalingsmogelijkheden)
 • hoe uw leverancier uw verbruik meet
 • hoe lang de overeenkomst duurt, wanneer u kunt verlengen of stoppen en wat dat kost
 • waar u terecht kunt voor klachten en bij welke onafhankelijke geschillencommissie uw leverancier is aangesloten
 • informatie over storingen en de registratie daarvan
 • algemene voorwaarden

Mist u informatie in uw overeenkomst? Spreek uw warmteleverancier aan op de regels.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.