Stadsverwarming en blokverwarming

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier moet u minstens 1 keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor u betaalt.

Met de warmtenota krijgt u jaarlijks inzicht in uw verbruik. Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. De belangrijkste zijn:

  • de maximumprijs voor warmte en/of warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • de maximumprijs voor koude (als u dat gebruikt)
  • het meettarief
  • de huur van de afleverset

Deze kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan. U betaalt voor de warmte die u verbruikt.

Warmte en warm tapwater

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. Deze kosten zijn voor het verwarmen van uw huis en/of het verwarmen van kraanwater (ook wel: tapwater).

Meettarief

Om te meten hoeveel warmte u verbruikt, plaatst de warmteleverancier 1 of meer meters in uw huis. U betaalt voor deze warmtemeter of meters en het meten van uw warmteverbruik. Dit heet het meettarief. Hebt u meerdere meters? Dan mag de leverancier het meettarief maar 1 keer in rekening brengen.

Huur afleverset

Om warmte te kunnen krijgen hebt u een warmtewisselaar nodig. Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Er zijn een aantal soorten afleversets die verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld uw huis verwarmen, warm kraanwater leveren of allebei.

Misschien hebt u een eigen afleverset. Daar mag uw leverancier natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet deze huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve afleverset is voor een groep bewoners. Bijvoorbeeld van uw VvE of verhuurder. De kosten hiervoor mag uw VvE of verhuurder aan de bewoners doorberekenen.

De ACM stelt jaarlijks de maximumtarieven vast voor gehuurde individuele en collectieve afleversets.

Aansluittarief

Hebt u nog geen warmteaansluiting, en wilt u aangesloten worden op een warmtenet? Dan betaalt u daarvoor eenmalig een maximum aansluittarief.

Afsluittarief

Hebt u uw warmteaansluiting opgezegd? Of uw aansluiting op koude (koeling)? Dan krijgt u een eindafrekening. Naast de bovenstaande kosten voor het gebruik van uw aansluiting, vindt u op deze eindafrekening ook de kosten voor het laten afsluiten. Hiervoor geldt een maximum afsluittarief.

Temperatuur

U betaalt voor warmte van een bepaalde minimumtemperatuur en maximumtemperatuur. Deze spreekt uw leverancier met u af in uw warmteovereenkomst.

Uw warmteleverancier mag niet zomaar de verwarming uitzetten of de temperatuur verlagen tot onder de minimumtemperatuur. Bijvoorbeeld ’s nachts. U hebt altijd recht op een betrouwbare levering van warmte.

Naheffingen en verjaringstermijn

Hebt u al een jaarafrekening van uw warmteleverancier gekregen? Soms krijgt u daarna nog een nota. Bijvoorbeeld als uw meterstanden waren geschat. Dit heet een naheffing. Daarmee kan de warmteleverancier de rekening aanpassen. En de daadwerkelijke kosten in rekening brengen.

Uw warmteleverancier moet de naheffing sturen binnen 2 jaar nadat de nota betaald had moeten zijn. Daarna is uw warmteleverancier te laat. De nota is dan ‘verjaard’. U hoeft niet meer te betalen.

Stuurt uw warmteleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de warmtenota? Dan gaan de 2 jaar opnieuw in.

Let op

Verhuist u? En hebt u nog warmtenota's open staan? Geef uw nieuwe adres door aan uw warmteleverancier. Doet u dit niet? Dan stuurt de warmteleverancier de warmtenota en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres. En kunt u voor extra kosten komen te staan, zoals incassokosten.

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw radiator. Deze kosten mag de warmteleverancier apart bij u in rekening brengen.
Een apart bedrag om storingen te verhelpen mag op uw warmtenota staan. Maar het mag niet bovenop de maximumprijs voor de levering van warmte komen. Ook mag uw warmteleverancier het niet optellen bij de meetkosten en de huur van de afleverset.

Alle kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan.

Warmte/koudeopslag (WKO)

Gebruikt u warmte en koude (koeling) uit een zogenaamd warmte/koudeopslagsysteem? En is het één nodig om het andere te kunnen laten werken? Dan betaalt u voor zowel verwarming als voor koeling van uw woning. Beide tarieven moeten apart op uw nota staan.

Ik ben het niet eens met mijn jaarafrekening voor warmte. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met uw rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? Of bent u het niet eens met de tarieven van uw warmteleverancier? Bijvoorbeeld de kosten voor uw warm tapwater?

Of:

  • Zijn de kosten niet duidelijk?
  • Hebt u geen jaarafrekening ontvangen?
  • Bent u het niet eens met een naheffing, bijvoorbeeld omdat uw warmtenota is verjaard?
  • Zet uw warmteleverancier de verwarming uit of lager dan de minimumtemperatuur?

Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrieven:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Vraag uw leverancier om binnen een redelijke termijn te reageren, bijvoorbeeld binnen 4 weken.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.