Iets vragen of melden?

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier moet u minstens 1 keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor u betaalt.

Kosten op de jaarafrekening

Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. De belangrijkste zijn:

  • de maximumprijs voor warmte en warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • het meettarief
  • de huur van de afleverset

Deze kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan. U betaalt voor de warmte die u verbruikt.

Warmte en warm tapwater

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per Gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. De kosten voor het verwarmen van kraanwater (ook wel: tapwater) en voor verwarming van uw huis samen mogen niet hoger zijn dan een vastgestelde maximumprijs.

Meettarief

Om te meten hoeveel warmte u verbruikt, plaatst de warmteleverancier 1 of meer meters in uw huis. U betaalt voor deze warmtemeter of meters en het meten van uw warmteverbruik. Dit heet het meettarief. Hebt u meerdere meters? Dan mag de leverancier het meettarief maar 1 keer in rekening brengen.

Huur afleverset

Om warmte te kunnen krijgen hebt u een warmtewisselaar nodig. Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Er zijn een aantal soorten afleversets die verschillende dingen doen: uw huis verwarmen, warm kraanwater leveren of allebei.

Misschien hebt u een eigen afleverset. Daar mag uw leverancier natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet deze huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een centrale afleverset is voor een groep bewoners. De kosten hiervoor mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen.

De kosten voor een gehuurde of centrale afleverset stelt de Autoriteit Consument & Markt niet vast.

Aansluittarief

Hebt u nog geen warmteaansluiting, en wilt u aangesloten worden op een bestaand warmtenet? Dan betaalt u daarvoor eenmalig een maximum aansluittarief.

Let op

De prijs per Gigajoule, het meettarief en het aansluittarief mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven. Dat staat in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de maximumtarieven.

Temperatuur

U betaalt voor warmte van een bepaalde minimumtemperatuur en maximumtemperatuur. Deze spreekt uw leverancier met u af in het warmtecontract.

Uw warmteleverancier mag niet zomaar de verwarming uitzetten, of lager dan de minimumtemperatuur. Bijvoorbeeld ’s nachts. U hebt altijd recht op een betrouwbare levering van warmte.

Naheffingen en verjaringstermijn

Hebt u al een jaarafrekening van uw warmteleverancier gekregen? Soms krijgt u daarna nog een nota. Bijvoorbeeld als uw meterstanden waren geschat. Dit heet een naheffing. Daarmee kan de warmteleverancier de rekening herstellen. En de daadwerkelijke kosten in rekening brengen.

Uw warmteleverancier mag een naheffing alleen sturen binnen een bepaalde termijn: de verjaringstermijn. Daarna is uw warmteleverancier te laat. De nota is dan 'verjaard'. U hoeft niet meer te betalen.

De leverancier moet de naheffing sturen binnen 2 jaar nadat de nota betaald had moeten zijn. Daarna is de leverancier te laat. De nota is dan ‘verjaard’. U hoeft niet meer te betalen.

Stuurt de warmteleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de warmtenota? Dan gaan de 2 jaar opnieuw in.

Let op

Verhuist u? En hebt u nog warmtenota's open staan? Geef uw nieuwe adres door aan uw warmteleverancier. Doet u dit niet? Dan stuurt de warmteleverancier de warmtenota en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres. En kunt u voor extra kosten komen te staan, zoals incasso.

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw radiator. Deze kosten mag de warmteleverancier apart bij u in rekening brengen.

Een apart bedrag om storingen te vergoeden mag op uw warmtenota staan. Maar het mag niet bovenop de maximumprijs voor de levering van warmte komen. Ook mag uw warmteleverancier het niet optellen bij de meetkosten en de huur van de afleverset.

Alle kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan.

Ik ben het niet eens met mijn jaarafrekening voor warmte. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met uw rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? Of bent u het niet eens met de tarieven van uw warmteleverancier? Bijvoorbeeld de kosten voor uw warm tapwater?

Of:

  • Hebt u geen jaarafrekening ontvangen?
  • Bent u het niet eens met een naheffing, bijvoorbeeld omdat uw warmtenota is verjaard?
  • Zet uw warmteleverancier de verwarming uit of lager dan de minimumtemperatuur?
  • Zijn de kosten niet duidelijk?

Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer