Stadsverwarming en blokverwarming

Welke kosten staan er op de warmterekening?

Uw warmteleverancier moet u minstens 1 keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmterekening moet precies staan waarvoor u betaalt.

Met de warmterekening krijgt u jaarlijks inzicht in uw verbruik. Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. De belangrijkste zijn:

  • de maximumprijs voor warmte
  • de maximumprijs voor warm kraanwater
  • de maximumprijs voor koeling of koude
  • het meettarief
  • de huur van de afleverset

Deze kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan. Zowel de vaste kosten als het bedrag voor uw verbruik.

De jaarafrekening krijgt u binnen 6 weken na afloop van het contractjaar. Ook de eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na het einde van uw contract.

De verschillende kosten op uw warmterekening

 

Warmte en warm tapwater

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. Deze kosten zijn voor het verwarmen van uw huis en het verwarmen van kraanwater. Op uw warmterekening heet dit misschien tapwater. 

Meettarief

Om te meten hoeveel warmte u verbruikt, plaatst de warmteleverancier 1 of meer meters in uw huis. U betaalt voor deze warmtemeter of meters en het meten van uw warmteverbruik. Dit heet het meettarief. U betaalt het meettarief maar 1 keer. Ook als u meerdere meters hebt. 

Huur afleverset

Om warmte te kunnen krijgen hebt u een warmtewisselaar nodig. Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Er zijn een aantal soorten afleversets die verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld uw huis verwarmen, warm kraanwater leveren of allebei.

Misschien hebt u een eigen afleverset. Daar mag uw leverancier natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet deze huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve afleverset is voor een groep bewoners. Bijvoorbeeld van uw VvE of verhuurder. De kosten hiervoor mag uw VvE of verhuurder aan de bewoners doorberekenen.

De ACM stelt jaarlijks de maximumtarieven vast voor gehuurde individuele en collectieve afleversets.

Aansluitbijdrage

Hebt u nog geen warmteaansluiting, en wilt u aangesloten worden op een warmtenet? Dan betaalt u daarvoor eenmalig een aansluitbijdrage. Hiervoor geld een maximumtarief.

Afsluitbijdrage

Hebt u uw warmteaansluiting opgezegd? Of uw aansluiting op koude of koeling? Dan krijgt u een eindafrekening. Naast de bovenstaande kosten voor het gebruik van uw aansluiting, vindt u op deze eindafrekening ook de kosten voor het afsluiten. Hiervoor geldt een maximumtarief.

Temperatuur

U betaalt voor warmte van een bepaalde minimumtemperatuur en maximumtemperatuur. Deze spreekt uw leverancier met u af in uw warmteovereenkomst.

Uw warmteleverancier mag niet zomaar de verwarming uitzetten of de temperatuur verlagen tot onder de minimumtemperatuur. Bijvoorbeeld ’s nachts.

Naheffingen en verjaringstermijn

Hebt u al een jaarafrekening van uw warmteleverancier gekregen? Soms krijgt u daarna nog een rekening. Bijvoorbeeld als uw meterstanden waren geschat. Dit heet een naheffing. Daarmee kan de warmteleverancier de rekening aanpassen. En de echte kosten in rekening brengen.

Uw warmteleverancier moet de naheffing sturen binnen 2 jaar nadat u de rekening had moeten betalen. Daarna is uw warmteleverancier te laat. De nota is dan ‘verjaard’. U hoeft niet meer te betalen.

Stuurt uw warmteleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de warmterekening? Dan gaan de 2 jaar opnieuw in.

Let op

Verhuist u? En hebt u nog warmterekeningen open staan? Geef uw nieuwe adres door aan uw warmteleverancier. Doet u dit niet? Dan stuurt de warmteleverancier de warmterekening en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres. Het kan zijn dat u daardoor extra kosten moet betalen, zoals incassokosten.

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan ook andere kosten op de warmterekening zetten. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw radiator.

Heeft de leverancier een storing opgelost? Dan mag hij de kosten hiervoor aan de warmterekening toevoegen. Dat moet apart. Uw warmteleverancier mag het bijvoorbeeld niet optellen bij de maximumprijs voor de levering van warmte.

Alle kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan.

Warmte/koudeopslag

Gebruikt u warmte en koeling uit een zogenaamd warmte/koudeopslagsysteem? En is koeling in de zomer nodig om in de winter warmte te kunnen gebruiken?  Dan betaalt u voor zowel verwarming als voor koeling van uw woning. Beide tarieven moeten apart op uw rekening staan.

Informatie op uw warmterekening

Op uw warmterekening moet duidelijk staan wat u hebt verbruikt in welke periode. Gelden er verschillende tarieven? Bijvoorbeeld omdat uw contractjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar? Dan mag uw warmteleverancier hier niet één bedrag van maken.

Ook moet uw leverancier duidelijk aangeven welke eenheden hij gebruikt. Bijvoorbeeld gigajoules (GJ) of dagen.

Alle bedragen op uw warmterekening moeten inclusief btw zijn.

Alle informatie die u nodig hebt om uw warmterekening te begrijpen, moet u tegelijk met de factuur krijgen. U krijgt in elk geval uitleg over hoe u het verbruik en de tarieven moet lezen. Ook moet op de warmterekening staan op welke manier uw warmteleverancier het verbruik meet.

Uw warmteleverancier mag voor deze uitleg niet naar de website verwijzen. Het moet op papier staan bij uw rekening.

Ik ben het niet eens met mijn jaarafrekening voor warmte. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met uw rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? Of bent u het niet eens met de tarieven van uw warmteleverancier? Bijvoorbeeld de kosten voor uw warm tapwater?

Of:

  • Zijn de kosten niet duidelijk?
  • Hebt u geen jaarafrekening ontvangen?
  • Bent u het niet eens met een naheffing, bijvoorbeeld omdat uw warmtenota is verjaard?
  • Zet uw warmteleverancier de verwarming uit of lager dan de minimumtemperatuur?

Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrieven:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Vraag uw leverancier om binnen een redelijke termijn te reageren, bijvoorbeeld binnen 4 weken.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.