ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Bagage vermist of beschadigd tijdens vlucht

Raakt uw bagage kwijt of beschadigd tijdens uw vlucht? Met onze voorbeeldbrief kunt u een laatste kans geven om uw bagage te vinden, of een schadevergoeding vragen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: bagage [vermist / beschadigd]

Geachte heer of mevrouw,

[kies deze alinea als u alleen een vlucht boekte:]

Op [datum] vloog ik met uw luchtvaartmaatschappij van [luchthaven waar u vertrok] naar [luchthaven waar u aankwam]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer].

[kies deze alinea als u een pakketreis boekte:]

Op [datum] boekte ik bij u een pakketreis naar [bestemming]. Mijn boekingsnummer is [nummer van uw boeking]. De pakketreis was inclusief een vlucht op [datum] van [luchthaven waar u vertrok] naar [luchthaven waar u aankwam]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer].

Wat is het probleem?

Tijdens de vlucht raakte mijn bagage [vermist / beschadigd]. Het gaat om [leg uit wat er kwijt of beschadigd is].

[kies uw situatie:]

  • Ik ontdekte de [vermissing / beschadiging] toen ik aankwam op [naam luchthaven].
  • Ik ontdekte de beschadiging toen ik [leg uit wanneer u de schade voor het eerst zag]. Ik kon deze schade niet eerder zien omdat [leg uit waarom u niet op de luchthaven kon zien dat uw bagage beschadigd was].

Ik heb al een klacht ingediend via een [PIR-formulier / klachtenformulier / brief]. In de bijlage vindt u hiervan een kopie. Maar tot op dit moment heb ik nog geen oplossing. [kies uw situatie:]

  • Mijn bagage is nog steeds vermist. U gaf aan dat u mijn bagage [nog zoekt / niet meer kan vinden].
  • U hebt geen schadevergoeding uitgekeerd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op [schadevergoeding voor de vermissing of op teruggave van mijn bagage / schadevergoeding voor de beschadiging]. En omdat ik bij u de [vlucht / pakketreis] boekte, bent u aansprakelijk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als de luchtvaartmaatschappij uw bagage nog zoekt:]

Ik vraag u er alles aan te doen om toch nog mijn bagage terug te vinden. Mocht u mijn bagage niet binnen drie weken vinden, dan stel ik u hierbij alvast aansprakelijk voor de schade. Mijn schade is: [som op wat uw kosten zijn door de schade en waarvoor en stuur een kopie mee van het bewijs]

[gebruik deze alinea als de luchtvaartmaatschappij uw bagage niet meer kan vinden, of als uw bagage schade heeft:]

U bent aansprakelijk voor de [schade die ik heb door de vermiste bagage / schade aan mijn bagage]. De kosten hiervan zijn: [som op wat uw kosten zijn door de schade en waarvoor en stuur een kopie mee van het bewijs]. Daarom vraag ik u vriendelijk om mij een schadevergoeding te betalen van [bedrag] euro. Ik vraag u om dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Betaalt u de schadevergoeding niet, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]