Wat zijn netbeheerkosten en het capaciteitstarief?

Netbeheerkosten worden soms ook wel transportkosten genoemd. U betaalt deze kosten voor het transport van energie naar uw huis. Netbeheerkosten zijn kosten die uw energiebedrijf namens de netbeheerder bij u in rekening brengt. De netbeheerkosten bestaan uit:

  1. capaciteitstarief en vastrecht;
  2. periodieke aansluitvergoeding;
  3. meettarief.

Uitleg bij de drie onderdelen van de netbeheerkosten

Capaciteitstarief en vastrecht

Het transporttarief bestaat uit het capaciteitstarief en vastrecht.

U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Vroeger waren de transportkosten voor een deel afhankelijk van uw energieverbruik. Sinds de invoering van het capaciteitstarief per 1 januari 2009 betaalt u een vast bedrag. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere bedrijfskosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Periodieke aansluitvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet "de periodieke aansluitvergoeding".

Meettarief

U betaalt voor het gebruik en voor het beheer van uw gasmeter en elektriciteitsmeter. Het geld dat u betaalt wordt ook wel meterhuur genoemd.

De ACM bepaalt de hoogte van de netbeheerkosten

Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt de hoogte van de netbeheerkosten. Energiebedrijven kunnen alleen het meettarief voor gasmeters nog zelf bepalen. Maar in de toekomst zal de ACM ook dat tarief gaan vaststellen. Dit geldt ook voor de meettarieven van andere meetbedrijven dan uw netbeheerder.

Wilt u weten wat de tarieven zijn? Kijk dan naar de tariefbesluiten op de website van ACM.

Let op: de kosten in de tarievenbesluiten zijn kosten per jaar en exclusief BTW.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward