Wat zijn netbeheerkosten en het capaciteitstarief?

Netbeheerkosten worden soms ook wel transportkosten genoemd. Netbeheerkosten zijn de kosten die uw energiebedrijf namens de netbeheerder bij u in rekening brengt. U betaalt netbeheerkosten voor het transport van energie naar uw huis toe. De netbeheerkosten bestaan uit:

  1. Capaciteitstarief en vastrecht
  2. Periodieke aansluitvergoeding
  3. Meettarief

Hieronder leggen we de verschillende onderdelen van de netbeheerkosten uit.

Wat is het capaciteitstarief en vastrecht?

Het transporttarief bestaat uit het capaciteitstarief en vastrecht. U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Vroeger waren de transportkosten voor een deel afhankelijk van uw energieverbruik. Sinds de invoering van het capaciteitstarief per 1 januari 2009 betaalt u een vast bedrag. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar. Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere bedrijfskosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Wat is de periodieke aansluitvergoeding?

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet "de periodieke aansluitvergoeding".

Wat is het meettarief?

U betaalt voor het gebruik en voor het beheer van uw gasmeter en elektriciteitsmeter. Het geld dat u betaalt wordt ook wel meterhuur genoemd.

Wie bepaalt de hoogte van de netbeheerkosten?

ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt de hoogte van de netbeheerkosten. Energiebedrijven kunnen alleen het meettarief voor gasmeters nog zelf bepalen. Maar in de toekomst zal ACM ook dat tarief gaan vaststellen. Dit geldt ook voor de meettarieven van andere meetbedrijven dan uw netbeheerder.

Wilt u weten wat de tarieven zijn? Kijk dan naar de tariefbesluiten op de website van ACM.

Let op: de kosten in de tarievenbesluiten zijn kosten per jaar en exclusief BTW.

Forward

ConsuWijzer-karakter met contract