Wanneer moet mijn energiebedrijf een eindafrekening sturen voor mijn oude adres en wat kan ik doen als ik de rekening niet op tijd krijg?

Verhuist u? Dan moet uw energiebedrijf u binnen zes weken na uw verhuizing een eindafrekening sturen. Hebt u na zes weken nog steeds geen eindafrekening gekregen terwijl u daar wel recht op hebt? Dan kunt u het volgende doen.

Neem eerst contact op met uw energiebedrijf

Vraag aan het energiebedrijf waarom u nog geen eindafrekening hebt ontvangen.

Maak bezwaar bij uw energiebedrijf

Bent u niet tevreden over de reactie van het energiebedrijf? Dan moet u een bezwaar indienen bij uw energiebedrijf. Wij raden u aan om eerst de algemene voorwaarden van het energiebedrijf te lezen. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een aangetekende brief aan het energiebedrijf. U hebt dan een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. In de brief schrijft u de volgende informatie:

  • waarom u bezwaar maakt;
  • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

Uw energiebedrijf moet dan een beslissing nemen en die zo snel mogelijk aan u laten weten.

Ga naar de Geschillencommissie

Hebt u bezwaar gemaakt bij uw energiebedrijf? En bent u het niet eens met de beslissing die het energiebedrijf daarna heeft genomen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. In de algemene voorwaarden bij uw contract staat of het energiebedrijf is aangesloten bij deze geschillencommissie. Misschien leest u in de voorwaarden dat het energiebedrijf een eigen regeling voor geschillen heeft. Dan volgt u deze regeling.

De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw energiebedrijf en u zich hieraan houden. Het werk van de Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan per post en via de website van de Geschillencommissie.

Een brief aan de Geschillencommissie

Stuurt u uw klacht liever in een brief naar de Geschillencommissie? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Stuur uw brief naar:

Geschillencommissie Energie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit lang duurt en veel geld kost.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward