Veiligheid en storingen

Er is een stroomstoring geweest. Krijg ik nu een vergoeding?

U krijgt een vergoeding voor een stroomstoring als deze langer heeft geduurd dan vier uur. Duurde de stroomstoring korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

Hoe hoog het bedrag is dat u krijgt, hangt af van de aansluiting die u hebt. En hoeveel uur u geen stroom hebt gekregen. Weet u niet wat voor aansluiting u hebt? Kijk op uw energienota of vraag dit na bij uw energieleverancier.

Geen vergoeding bij storing in hoogspanningsnet

Let op: heeft de storing plaatsgevonden in een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 220 kV (kilovolt) of hoger? Dan krijgt u geen vergoeding.

Hebt u een aansluiting van maximaal 3x25 ampère?

Dan is de vergoeding als volgt:

  • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding.
  • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 35 euro.
  • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 20 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Had u bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 35 euro en voor het 8e tot het 12e uur 20 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 20 euro. In totaal krijgt u dus 35 euro + 20 euro + 20 euro= 75 euro.

Aansluiting groter dan 3x25 ampère

Hebt u een aansluiting die groter is dan 3x25 ampère? Dan gelden er andere regels. Vraag uw netbeheerder of ga naar de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Hoe krijgt u de vergoeding?

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen. Wilt u wel zelf actie ondernemen? Gebruik onze voorbeeldbrief:

Vragen over schadevergoeding

Hebt u schade geleden door de stroomstoring? Wij kunnen u geen advies geven over uw recht op schadevergoeding. U kunt met vragen en voor individuele juridische bijstand terecht bij het Juridisch Loket.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.