Veiligheid en storingen

Er is een stroomstoring geweest. Krijg ik nu een vergoeding?

U krijgt een vergoeding voor een stroomstoring als deze langer heeft geduurd dan vier uur. Duurde de stroomstoring korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

Hoe hoog het bedrag is dat u krijgt, hangt af van de aansluiting die u hebt. En hoeveel uur u geen stroom hebt gekregen. Weet u niet wat voor aansluiting u hebt? Kijk op uw energienota of vraag dit na bij uw energieleverancier.

Geen vergoeding bij storing in hoogspanningsnet

Let op: heeft de storing plaatsgevonden in een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 220 kV (kilovolt) of hoger? Dan krijgt u geen vergoeding.

Hebt u een aansluiting van maximaal 3x25 ampère?

Dan is de vergoeding als volgt:

  • De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding.
  • De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 35 euro.
  • De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 20 euro extra voor elke periode van 4 uur dat u daarna zonder stroom zit.

Had u bijvoorbeeld 13 uur geen stroom? Dan krijgt u voor de eerste 8 uur 35 euro en voor het 8e tot het 12e uur 20 euro. Voor het 12e en 13e uur krijgt u een vergoeding van 20 euro. In totaal krijgt u dus 35 euro + 20 euro + 20 euro= 75 euro.

Aansluiting groter dan 3x25 ampère

Hebt u een aansluiting die groter is dan 3x25 ampère? Dan gelden er andere regels. Vraag uw netbeheerder of ga naar de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Moet ik de storing melden?

Hebt u geen stroom? Controleer eerst uw eigen installatie. Is deze in orde? Kijk dan op de website van uw netbeheerder om te kijken of deze een storing meldt. Is dat niet het geval? Meld de storing dan zelf. De storing moet bij uw netbeheerder bekend zijn om recht te hebben op een vergoeding.

Tip

Sommige netbeheerders kunnen een sms sturen bij een storing in uw wijk. Daarvoor moet u zich zelf aanmelden.

Hoe krijgt u de vergoeding?

De netbeheerder betaalt de vergoeding uit binnen 6 maanden na de stroomstoring. U hoeft hiervoor niets te doen. Wilt u wel zelf actie ondernemen? Gebruik onze voorbeeldbrief:

Vragen over schadevergoeding

Hebt u schade geleden door de stroomstoring? Wij kunnen u geen advies geven over uw recht op schadevergoeding. U kunt met vragen en voor individuele juridische bijstand terecht bij het Juridisch Loket.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.