Tarieven en kosten

Wat is het aansluittarief?

Het aansluittarief is een bedrag dat u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van uw aansluiting. Het gaat om uw aansluiting voor gas en elektriciteit.

Aan wie betaal ik het aansluittarief?

U betaalt het aansluittarief aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is meestal de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

Uit welke onderdelen bestaat het aansluittarief?

Er zijn 2 onderdelen: een eenmalig deel en een jaarlijks deel.

  • Het eenmalige deel is een bedrag voor het aanleggen van uw aansluiting. Dit bedrag betaalt u alleen bij het aanleggen van de aansluiting. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. U betaalt dit eenmalige bedrag aan uw netbeheerder.
  • Het jaarlijkse deel is een bedrag voor het onderhouden van de aansluiting. U betaalt dit ieder jaar aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is meestal de netbeheerder.

Wie bepaalt het aansluittarief?

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het maximale aansluittarief voor elektriciteit en gas. Netbeheerders mogen u niet meer laten betalen dan deze maximale tarieven. U vindt de maximale aansluittarieven voor elektriciteit en gas op de website van de ACM.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.