De energienota

Hoe verander ik de hoogte van mijn termijnbedrag?

Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u per maand betaalt. Wilt u meer of minder betalen? Bijvoorbeeld omdat u denkt meer of minder energie te gaan gebruiken? Dan kunt u dat bespreken met uw energieleverancier.

Wilt u meer of minder gaan betalen per maand? Stuur uw energieleverancier een mail of een brief waarin u schrijft welk termijnbedrag u voortaan wilt betalen. En waarom u denkt dat dat beter is.

Gaat u meer energie gebruiken? Dan is een hoger termijnbedrag meestal geen probleem. Gaat u minder energie gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u uw huis heeft geïsoleerd, of omdat u zelf energie gaat opwekken? Dan kunt u vragen om een lager termijnbedrag. Maar misschien wil uw energieleverancier dat niet.

Wij raden u aan om het door u gewenste termijnbedrag zo goed mogelijk in te schatten. Zet het dus niet te hoog, maar zeker niet te laag.

Mijn leverancier verhoogt zelf het termijnbedrag

Soms stijgen de prijzen van energie sneller dan uw energieleverancier gedacht had. Dan kan uw leverancier het termijnbedrag tussendoor verhogen. U gaat dan per maand meer betalen.

Bent u het niet eens met de verhoging? Vraag uw energieleverancier om het termijnbedrag te verlagen naar het oude bedrag. Uiteindelijk betaalt u wel de energie die u gebruikt. Dus als uw termijnbedrag te laag is, dan moet u bij de jaarafrekening meer bijbetalen. Bij een te hoog termijnbedrag krijgt u later geld terug.

Mijn energieleverancier wil het termijnbedrag niet verlagen. Wat moet ik doen?

Wil uw energieleverancier het termijnbedrag niet verlagen? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief: 

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.