Veilig online

Ik wil een app installeren. Welke informatie moet ik krijgen?

Installeert u een app op uw mobiele telefoon of tablet? Dan moet u vooraf duidelijke informatie krijgen. Bijvoorbeeld over wat de app doet en welke gegevens de app van u verzamelt. Zodat u goed kunt afwegen of u de app wel of niet installeert.

De app-aanbieder moet u in ieder geval de volgende informatie geven:

De functies van de app

De aanbieder moet u laten weten welke functies de app heeft. En wat u van de app mag verwachten.

De kosten van de app

Als de app niet gratis is, moet de aanbieder de prijs duidelijk vermelden. Koopt u iets binnen een app? Bijvoorbeeld een extra leven in een spelletje? Ook dan moet de prijs vooraf duidelijk zijn. Daarnaast moet de aanbieder u melden hoelang u bedenktijd hebt. Binnen de bedenktijd kunt u de koop nog ongedaan maken.

De gegevens die de app gebruikt

De app-aanbieder moet u duidelijk uitleggen welke gegevens hij van u nodig heeft. En wat hij ermee doet. U moet hiervoor toestemming geven. Veel apps kunt u kosteloos installeren. Maar eigenlijk betaalt u met uw gegevens. De aanbieder kan deze gegevens bijvoorbeeld doorverkopen aan adverteerders en andere bedrijven. Kijk wat u daaraan kunt doen:  

De contactgegevens van de app-aanbieder

De app-aanbieder moet altijd zijn naam en adres vermelden. Zo weet u waar u moet zijn als u bijvoorbeeld een vraag of klacht hebt over de app.

Hebt u te weinig of verkeerde informatie gekregen?

Meld het bij ons. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.