ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over slecht bereik mobiele telefoon

Hebt u slecht bereik op uw mobiele telefoon? Maar is er volgens uw telecomaanbieder genoeg dekking in uw gebied? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw telecomaanbieder om dit probleem op te lossen. Anders stopt u het abonnement (ontbinden).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over slecht bereik

Geachte heer of mevrouw,

Sinds [datum] heb ik bij u een [naam abonnement] voor mijn mobiele telefoon met telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Volgens uw website is er voldoende dekking in mijn postcodegebied [postcode]. Ik zou goed bereikbaar moeten zijn en een goede verbinding moeten hebben.

Wat is het probleem?

Helaas heb ik sinds [datum] slecht bereik. Het komt vaak voor dat ik slecht of helemaal niet bereikbaar ben. Ik had bijvoorbeeld slecht tot geen bereik op [probeer zo precies mogelijk uit te leggen waar en op welke datum het bereik niet goed was].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn krijgt om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat ik u geen abonnementskosten hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Ik verwacht dat de kwaliteit van de dekking dan net zo goed is, als u op uw website aangeeft.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Lukt het u niet om op tijd de beloofde dekking te bieden? En biedt u geen andere passende oplossing voor mijn klacht? Dan ontbind ik het abonnement. En ik geef alvast aan dat ik mogelijk een vergoeding aan u ga vragen voor de schade die ik lijd. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]