Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over slecht bereik mobiele telefoon

Hebt u slecht bereik op uw mobiele telefoon? Maar is er volgens uw telecomaanbieder genoeg dekking in uw gebied? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw telecomaanbieder om dit probleem op te lossen. Anders stopt u het abonnement (ontbinden).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over slecht bereik

Geachte heer of mevrouw,

Sinds [datum] heb ik bij u een [naam abonnement] voor mijn mobiele telefoon met telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Volgens uw website is er voldoende dekking in mijn postcodegebied [postcode]. Ik zou goed bereikbaar moeten zijn en een goede verbinding moeten hebben.

Wat is het probleem?

Helaas heb ik sinds [datum] slecht bereik. Het komt vaak voor dat ik slecht of helemaal niet bereikbaar ben. Ik had bijvoorbeeld slecht tot geen bereik op [probeer zo precies mogelijk uit te leggen waar en op welke datum het bereik niet goed was].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn krijgt om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat ik u geen abonnementskosten hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Ik verwacht dat de kwaliteit van de dekking dan net zo goed is, als u op uw website aangeeft.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Lukt het u niet om op tijd de beloofde dekking te bieden? En biedt u geen andere passende oplossing voor mijn klacht? Dan ontbind ik het abonnement. En ik geef alvast aan dat ik mogelijk een vergoeding aan u ga vragen voor de schade die ik lijd. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]