Stadsverwarming en blokverwarming

Ik heb een storing gehad. Krijg ik een vergoeding?

U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer duurde dan 8 uur. Duurde de storing korter dan 8 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

U krijgt 35 euro bij een storing vanaf 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van 20 euro.

Uw warmteleverancier moet een storingsregistratie bijhouden. Daarmee weet de warmteleverancier precies wanneer hij u moet betalen. En hoeveel. U krijgt uw vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de storing.

Uw warmteleverancier mag elk jaar één grote storing in het warmtenet of de installatie hebben zonder daarvoor te moeten betalen. Die storing moet dan wel binnen 24 uur zijn opgelost.

Storingen in uw eigen woning tellen niet mee. Bijvoorbeeld door een defecte meter, uw eigen afleverset of radiatoren.

Storingen door werkzaamheden

Om het netwerk te onderhouden, voert een leverancier soms werkzaamheden uit. Daarvoor moet hij soms de warmtelevering onderbreken.

Uw leverancier stelt u tenminste 3 dagen van tevoren op de hoogte. Zo kunt u zich voorbereiden. Doet uw warmteleverancier dat niet? Dan krijgt u de normale vergoeding bij storingen.

Hebt u schade door werkzaamheden of een storing? En hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Hebt u geen verzekering? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Ik heb een storing gehad, maar heb na een half jaar nog steeds geen vergoeding gekregen. Wat kan ik doen?

Betaalt uw warmteleverancier de compensatie niet of niet volledig uit? Vraag dan om uitbetaling. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrief.

Hebt u uw bezwaar ingediend? Vraag uw leverancier om binnen een redelijke termijn te reageren, bijvoorbeeld binnen 4 weken.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.