Iets vragen of melden?

Ik heb een storing gehad. Krijg ik een vergoeding?

U krijgt een vergoeding voor een storing in de levering van warmte als deze langer duurde dan 4 uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vergoeding storing

U krijgt 35 euro bij een storing van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van 20 euro.

Uw warmteleverancier moet een storingsregistratie bijhouden. Daarmee weet de warmteleverancier precies wanneer en hoeveel hij aan u moet betalen. U krijgt uw vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de storing.

Dit geldt ook wanneer u een aansluiting hebt op een (bron)warmtenet, waarbij een  warmtepomp het water verder opwarmt. Storingen in uw eigen woning tellen niet mee. Storingen in uw eigen woning tellen niet mee. Bijvoorbeeld door een defecte meter, warmtewisselaar of radiatoren.

Storingen door werkzaamheden

Om het netwerk te onderhouden, moet een leverancier soms werkzaamheden uitvoeren. Daarvoor moet hij soms de warmtelevering onderbreken.
Uw leverancier stelt u 3 dagen van tevoren op de hoogte. Zo kunt u zelf voorzorgsmaatregelen nemen. Doet uw warmteleverancier dat niet? Dan hebt u recht op de normale vergoeding bij storingen.

Hebt u schade door werkzaamheden of een storing? Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Hebt u geen verzekering? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Ik heb een storing gehad, maar heb na een half jaar nog steeds geen vergoeding gekregen. Wat kan ik doen?

Betaalt uw warmteleverancier de compensatie niet of niet volledig uit? Vraag dan om een duidelijke rekening. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer