Stadsverwarming en blokverwarming

Hoe kan ik een aansluiting op een warmtenet krijgen of opzeggen?

Hebt u geen aansluiting op een warmtenet, maar wilt u dat wel? Meestal kunt u tegen betaling een aansluiting krijgen op een warmtenet in uw omgeving. Hebt u een alternatief gevonden voor uw warmteaansluiting? En: wilt u de levering opzeggen? Ook dat kan vaak. Er gelden verschillende regels.

Wilt u een aansluiting op een warmtenet? Dan betaalt u eenmalig een bedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar hoe hoog dat bedrag mag zijn.

Mogelijk betaalt u naast het tarief voor een aansluiting ook een zogenaamde ‘(kosten-)dekkingsbijdrage’. Daarmee wil de eigenaar of projectontwikkelaar een deel van de investeringen in de aanleg van het net terug verdienen. Deze kosten horen vaak bij de prijs of huur van een woning. De ACM stelt deze niet vast.

Let op

Wilt u naast uw warmteaansluiting ook een gasaansluiting? Bijvoorbeeld om te kunnen koken? Dat vraagt u aan bij de regionale netbeheerder voor gas. De netbeheerder is niet verplicht om een gasaansluiting voor u aan te leggen. En bij nieuwbouw krijgt u geen nieuwe gasaansluiting meer.

Hoe zeg ik mijn aansluiting op?

Hebt u een alternatief gevonden voor uw aansluiting op een warmtenet? Laat u bijvoorbeeld uw eigen warmtepomp installeren? Of kiest u voor elektrische verwarming? U kunt uw aansluiting opzeggen. Dat kan definitief, maar ook tijdelijk. Bijvoorbeeld wanneer u de woning tijdelijk niet bewoont. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. 

  • U hebt na 1 juli 2019 een warmteovereenkomst gesloten;
  • Het moet technisch mogelijk zijn;
  • Het mag niet nadelig zijn voor andere gebruikers.

Uw leverancier moet kunnen uitleggen of het wel of niet kan. Er gelden maximumtarieven voor het laten afsluiten van de warmteaansluiting.

Beëindigt u de leveringsovereenkomst? dan krijgt u een eindafrekening over uw laatste verbruik. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de aansluiting in uw warmteovereenkomst. Of in de algemene voorwaarden van de overeenkomst met uw warmteleverancier.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.