Prijzen

Kosten bij het zoeken van een huurwoning

Zoekt u via een website naar een huurwoning? Of gebruikt u een bemiddelaar om een huurwoning te vinden? Lees wat de verschillen zijn en of de huurwoningwebsite of huurbemiddelaar u kosten in rekening mag brengen.

Website waarop u een huurwoning kunt zoeken

Wat is een website waarop ik een huurwoning kan zoeken?

Er bestaan veel websites waarop u kunt zoeken naar een huurwoning. Sommige websites verzamelen het aanbod van allerlei huurwoningen van andere websites en makelaars. U kunt via hun website zoeken in al dat aanbod. Deze websites bieden alleen een zoekservice.

Sommige van deze zoekwebsites voor huurwoningen zijn gratis. Bij andere websites kunt u tegen betaling een abonnement afsluiten. Pas dan kunt u het aanbod helemaal zien of kunt u via de website op een woning reageren.

Let op

Biedt de website meer dan alleen een zoekservice? Beantwoorden de medewerkers bijvoorbeeld ook vragen over de woningen, regelen ze bezichtigingen of helpen ze met het huurcontract? Dan hebt u te maken met een huurbemiddelaar. Daar gelden andere regels voor.

Moet ik betalen aan een website waarop ik een huurwoning kan zoeken?

Ja, als u instemt met de kosten voor een abonnement op de zoekwebsite. Bekijk goed wat het abonnement precies inhoudt. Lees ook de kleine lettertjes. Wat krijgt u voor uw geld? Wat biedt de site u? Hoe lang zit u eraan vast? Het bedrijf moet u dat allemaal vertellen.

Soms is de informatie niet duidelijk of volledig. Of kloppen de beloftes van het bedrijf niet. Sloot u een abonnement af, terwijl u dat u niet had gedaan als u vooraf de volledige en juiste informatie had gehad? Dan bent u misleid.

Er is bijvoorbeeld sprake van misleiding als de huurwoningwebsite:

  • zegt dat er veel aanbod is, terwijl dat niet zo is
  • zegt dat het aanbod actueel is, terwijl de woningen niet beschikbaar zijn of niet bestaan
  • zegt dat je makkelijk in contact komt met de woningaanbieder, terwijl dat niet zo is
  • niet duidelijk is hoe lang of hoeveel u moet betalen voor het abonnement

Wat kan ik doen als ik ben misleid door een website waarop ik een huurwoning kan zoeken?

Hebt u een abonnement afgesloten voor een zoekwebsite en bent u misleid? Dan kunt u uw abonnement soms ongedaan maken. Dit heet: de overeenkomst vernietigen. U draait de koop dan helemaal terug, alsof het nooit is gebeurd. De verkoper moet u de abonnementskosten terugbetalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Tip

De eerste 14 dagen nadat u uw abonnement afsloot hebt u bedenktijd. U kunt dan zonder reden opzeggen. En u krijgt uw geld terug.

Bemiddelaar

Wat is een huurbemiddelaar?

Een bemiddelaar helpt met al het werk dat leidt tot een huurovereenkomst tussen de verhuurder en u. Een bemiddelaar regelt bijvoorbeeld de bezichtiging en helpt met het huurcontract. Ook beantwoordt de bemiddelaar vragen over de woning. Een huurbemiddelaar heet soms ook woonbureau, huurbemiddelingsbureau of verhuurmakelaar. Bemiddelaars hebben meestal ook een kantoor waar u terecht kan.

Een bemiddelaar toont zijn aanbod van huurwoningen ook op zijn website. Op zijn website staan alleen woningen van verhuurders waarvoor hij werkt.

Let op

Is het een website die huurwoningen van allerlei andere sites verzamelt, zodat u erin kan zoeken? En dus geen bemiddelaar? Dan gelden andere regels.

Moet ik betalen aan de bemiddelaar?

Nee, niet als de bemiddelaar voor zowel u als de verhuurder werkt

Werkt de bemiddelaar voor u en de verhuurder? Dat noemen we ook wel ‘twee heren dienen’. Dat mag niet. U hoeft niet te betalen. U hoeft ook niet te betalen als de kosten in het contract staan of in de algemene voorwaarden van de bemiddelaar. Het gaat om alle kosten voor de bemiddeling tot en met het ondertekenen van het huurcontract. Het maakt niet uit welke naam hij aan de kosten geeft. Dus bijvoorbeeld inschrijvingskosten, administratiekosten, dossierkosten of contractkosten. Als u al hebt betaald, kunt u de onterechte bemiddelingskosten tot 5 jaar geleden terugvragen.

De bemiddelaar mag wel vertellen wat hij nog meer voor u als huurder kan doen. Bijvoorbeeld een parkeervergunning regelen of kluswerk. Hij moet u vooraf duidelijk maken wat die extra diensten kosten. U mag dan zelf kiezen of u gebruik maakt van zijn extra diensten. Dat mag geen invloed hebben op het huren van de woning.

Ja, als de bemiddelaar alleen voor u werkt

De bemiddelaar zoekt een huurwoning voor u buiten zijn eigen aanbod. De huurwoning die hij voor u regelt, is dus niet van een verhuurder waarvoor hij zelf werkt. In dat geval mag hij u wel bemiddelingskosten rekenen.

Tip

De regels over de bemiddelingskosten gelden voor alle woningen die verhuurd worden aan consumenten. Dus ook voor (studenten)kamers en etages.

Hoe weet ik of een bemiddelaar ook voor de verhuurder werkt?

De verhuurder heeft dan gevraagd of de bemiddelaar zijn woning namens hem kan verhuren. De bemiddelaar biedt zulke woningen meestal ook aan op zijn website. Ook onderhoudt de bemiddelaar het contact met de verhuurder of geeft hij aan namens de verhuurder op te treden.

Twijfelt u? Vraag het dan na. Een bemiddelaar die een opdracht heeft van de verhuurder moet u dit vertellen.

Let op

Is het alleen een website die huurwoningen verzamelt waarin u kan zoeken? En dus geen bemiddelaar? Dan gelden andere regels.

Wat kan ik doen als ik onterecht bemiddelingskosten heb betaald?

Hebt u onterecht bemiddelingskosten betaald? En wil de bemiddelaar deze kosten niet terugbetalen? Schrijf een brief of e-mail en vraag de bemiddelingskosten terug. Gebruik onze voorbeeldbrief.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.