ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Bemiddelingskosten huurwoning weigeren of terugvragen

Rekent uw makelaar of tussenpersoon bemiddelingskosten voor uw huurwoning? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u de bemiddelingskosten niet betaalt. Of u kunt de bemiddelingskosten terugvragen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: bemiddelingskosten

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een rekening met bemiddelingskosten voor het vinden van mijn huurwoning. Ik ben het niet eens met deze bemiddelingskosten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u mij als huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen omdat u als bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder. Rekent u wel bemiddelingskosten, dan handelt u in strijd met de wet. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7:417 en 7:427 en 3:40. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]

Ik vraag u vriendelijk om de bemiddelingskosten van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald]

Omdat de bemiddelingskosten onterecht zijn, betaal ik deze kosten niet. En ik verwacht dat u mij hier geen rekeningen meer over stuurt.

[deze alinea kunt u toevoegen als u naar De Geschillencommissie of rechter kunt:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de bemiddelingskosten [niet op tijd terugbetaalt / niet van de rekening wilt halen], dan ga ik met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]