Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Bemiddelingskosten huurwoning weigeren of terugvragen

Rekent uw makelaar of tussenpersoon bemiddelingskosten voor uw huurwoning? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u de bemiddelingskosten niet betaalt. Of u kunt de bemiddelingskosten terugvragen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: bemiddelingskosten

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een rekening met bemiddelingskosten voor het vinden van mijn huurwoning. Ik ben het niet eens met deze bemiddelingskosten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u mij als huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen omdat u als bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder. Rekent u wel bemiddelingskosten, dan handelt u in strijd met de wet. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7:417 en 7:427 en 3:40. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]

Ik vraag u vriendelijk om de bemiddelingskosten van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald]

Omdat de bemiddelingskosten onterecht zijn, betaal ik deze kosten niet. En ik verwacht dat u mij hier geen rekeningen meer over stuurt.

[deze alinea kunt u toevoegen als u naar De Geschillencommissie of rechter kunt:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de bemiddelingskosten [niet op tijd terugbetaalt / niet van de rekening wilt halen], dan ga ik met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]