Wie is wie op de energiemarkt?

Hoe houdt de ACM toezicht op energieleveranciers?

De ACM moet ervoor zorgen dat consumenten altijd elektriciteit en gas blijven ontvangen. Daarom hebben energieleveranciers een vergunning van ons nodig. Wij controleren zo of een bedrijf aan de vereisten voldoet om energie te kunnen leveren. Vanuit de wet mogen wij een aantal dingen controleren.

Deze controles doen wij bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een vergunning wil, maar ook ieder jaar voor de winter. Ook doen wij extra controles als wij denken dat dat nodig is.

Als een bedrijf een vergunning aanvraagt, controleren wij bijvoorbeeld:

  • Of het bedrijf geen financiële problemen heeft
  • Of het bedrijf de organisatie goed heeft ingericht
  • Of de contracten voor consumenten aan de wet voldoen
  • Of de inkoop van energie geregeld is

Een volledig overzicht van eisen staat op onze website. Voldoet een bedrijf hieraan? Dan moeten wij een vergunning geven. 

Ieder jaar voor de winter, controleren wij alle energieleveranciers.

Wij kijken dan of zij de hele winter energie kunnen leveren. Dat doen wij met de financiële gegevens van het bedrijf:

  • Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende periode?
  • En heeft de energieleverancier voldoende geld om alle verwachte uitgaven te betalen?

Komt een energiebedrijf toch in de problemen en kan het bedrijf de levering van elektriciteit en gas niet meer garanderen? Dan trekken wij de vergunning in. Klanten worden dan vanzelf overgezet naar een andere leverancier.

Waarom checken jullie de financiële situatie voor de winter?

Net voor de winter kunnen wij het beste bepalen of de energieleverancier genoeg geld heeft om de winter door te komen. In de winterperiode gebruiken we het meeste energie en verdient een energieleverancier het minste geld. Daarom is het belangrijk om op dat moment mee te kijken. Dit jaar hebben we deze controle met een maand vervroegd door de hoge energieprijs.

Als het nodig is controleren we de financiële situatie van een bedrijf eerder of vaker. Dat doen we als we redenen hebben om te denken dat het bedrijf er niet goed voorstaat. Bijvoorbeeld door meldingen van consumenten of bedrijven. 

Kunnen jullie ervoor zorgen dat de prijzen laag blijven?

De ACM kan er helaas niet voor zorgen dat de prijzen laag blijven. Wij mogen er alleen voor zorgen dat bedrijven niet te veel geld vragen bovenop de prijs die zij zelf voor de energie betalen. Als de gasprijs hoog is, zoals nu, worden de prijzen voor consumenten dus ook hoger. Daar mogen en kunnen wij niks aan doen.

Kunnen jullie voorkomen dat bedrijven failliet gaan?

Wij kunnen niet voorkomen dat energiebedrijven failliet gaan. Wij moeten ervoor zorgen dat niemand zonder energie komt te zitten. In het verleden heeft Nederland voor een vrije energiemarkt gekozen. Dat wil zeggen dat alle bedrijven toegang kunnen krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. In een vrije markt kunnen bedrijven failliet gaan.

Nieuwe energiewet

Er komt een nieuwe energiewet. De wetgever kijkt of de ACM meer mogelijkheden kan krijgen om strenger te kunnen zijn. Bijvoorbeeld als wij vergunningen verlenen en als wij bedrijven controleren die al een vergunning hebben.

Bent u het niet eens met de wet of de regels?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar de ACM toezicht op houdt? Of waar de ACM zich aan moet houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.