Wie is wie op de energiemarkt?

De ACM en de energiemarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de energiemarkt in Nederland. De ACM zorgt ervoor dat energieleveranciers en netbeheerders zich aan de wet houden en eerlijk zaken doen. Ook bepaalt de ACM tarieven zodat consumenten niet te veel betalen.

Vergunningen

De ACM geeft energieleveranciers vergunningen. Alleen betrouwbare leveranciers krijgen een vergunning. Daarvoor moeten ze zich aan bepaalde regels houden. Energieleveranciers moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze tegen redelijke prijzen en voorwaarden energie kunnen leveren aan consumenten. Maar ook dat het bedrijf goed georganiseerd is, zodat geen problemen kunnen ontstaan.

Ook warmteleveranciers hebben meestal een vergunning nodig. En moeten zich aan regels houden.

Tarieven

Het gasnet en het elektriciteitsnet worden beheerd door de netbeheerders. De ACM zorgt ervoor dat alle energieleveranciers tegen dezelfde prijs het gasnet en het elektriciteitsnet kunnen gebruiken. En met dezelfde regels.

De ACM wil dat netbeheerders zo goedkoop en efficiënt mogelijk werken. Tegelijk moeten netbeheerders zorgen dat het net betrouwbaar is. Daarom bepaalt de ACM elk jaar hoeveel de netbeheerders aan netbeheerkosten mogen vragen. Uw energieleverancier rekent die prijs aan u door.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoeveel ze vragen voor de energie die ze leveren. Maar de prijzen mogen niet te hoog zijn. En tarieven moeten duidelijk in de overeenkomst staan. Daarvoor heeft de ACM regels bepaald.

Ook voor leveranciers van stadsverwarming en blokverwarming gelden regels. Bijvoorbeeld maximumtarieven voor de aansluiting en het gebruik. En de warmterekening moet duidelijk zijn.

Toezicht

De ACM blijft ook op energieleveranciers letten nadat ze een vergunning hebben gekregen. De ACM houdt bij of energieleveranciers goed omgaan met uw gegevens. En of ze de energie op een eerlijke manier verkopen en consumenten goede informatie geven. Dat geldt ook voor leveranciers van stadsverwarming en blokverwarming.

De ACM kijkt of netbeheerders zich aan de afspraken houden. En of ze bijvoorbeeld een aansluiting op tijd aanleggen of aanpassen.

Ik denk dat mijn energieleverancier zich niet aan de regels houdt. Wat kan ik doen?

Denkt u dat uw energieleverancier of netbeheerder zich niet aan de regels van de ACM houdt? Krijgt u bijvoorbeeld geen duidelijke rekening van uw energieleverancier? Of staan er bedragen op die u niet hebt afgesproken? Moet u te veel betalen aan uw netbeheerder? Of komt uw netbeheerder niet op tijd langs voor werkzaamheden aan uw aansluiting? Schrijf een brief of e-mail aan uw energieleverancier of netbeheerder. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.