Veiligheid en storingen

Werkzaamheden aan het stroom- of gasnetwerk

De netbeheerder moet zorgen voor een veilig netwerk. Om het netwerk te onderhouden moet een netbeheerder soms de stroom of het gas onderbreken. De netbeheerder stelt u tijdig op de hoogte als de stroom of het gas moet worden onderbroken. Zo kunt u zelf voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het inzetten van een generator.

Bent u niet, of niet op tijd op de hoogte gebracht van de werkzaamheden? Neem dan contact op met ACM ConsuWijzer.

Er zijn 2 soorten regels voor werkzaamheden aan het net

Aansluit- en transportovereenkomst

U hebt een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder. Bij deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vindt u op de website van uw netbeheerder. In deze voorwaarden staan regels voor het onderhoud aan het net.

Regels uit de Technische Codes

De Technische Codes Gas beschrijven hoe netbeheerders zich onderling en tegenover hun consumenten dienen te gedragen. Op de naleving van deze regels ziet de Autoriteit Consument & Markt toe.

  • Zijn de werkzaamheden in uw pand? Dan moet de netbeheerder minstens vijf werkdagen voor de werkzaamheden telefonisch of schriftelijk een afspraak met u maken.
  • Zijn de werkzaamheden buiten uw pand? Dan moet de netbeheerder u minstens drie werkdagen vooraf informeren.

Schadevergoeding

Voor vragen over het verhalen van de kosten voor het nemen van voorzorgsmaatregelen, of voor vragen over schade kunt u niet terecht bij ACM ConsuWijzer. Neem contact op met het Juridisch Loket.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u ook contact opnemen met uw verzekeraar.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.