Veiligheid en storingen

Ik heb een klacht over een gasstoring of elektriciteitsstoring. Wat kan ik doen?

Hebt u een klacht over een gasstoring of een elektriciteitsstoring? Probeer altijd eerst samen met uw netbeheerder tot een oplossing te komen. Komt u er met uw netbeheerder niet uit? Dan kunt u ACM (Autoriteit Consument & Markt) of de Geschillencommissie Energie om hulp vragen. ACM en de Geschillencommissie Energie kunnen u alleen helpen als uw klacht gaat over hoe uw netbeheerder zijn werk doet. Bijvoorbeeld klachten over tarieven, over uw aansluiting op het net of over verkeerde informatie die u hebt gekregen.

In onderstaand stappenplan leest u hoe u uw klacht kunt melden.

Stappenplan

Naar ACM

Gaat u met uw klacht naar de ACM? Op de website van de ACM vindt u een aanvraagformulier. Vul dit formulier in en stuur het op naar het volgende adres:

Bestuur van de ACM
T.a.v. de coördinator geschillenbeslechting
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Naar De Geschillencommissie Energie

Lost uw netbeheerder uw klacht niet op? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Energie gaan. Op de website van De Geschillencommissie kunt u vinden of de netbeheerder is aangesloten bij deze geschillencommissie.

De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw netbeheerder en u zich hieraan houden. Het werk van De Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van De Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan per post en via de website van De Geschillencommissie.

Een brief aan De Geschillencommissie

Stuurt u uw klacht liever in een brief naar De Geschillencommissie? Stuur uw brief naar:

Geschillencommissie Energie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit lang duurt en veel geld kost.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.