De energienota

Meterstanden op uw jaarafrekening of eindafrekening

U krijgt 1 keer per jaar een jaarafrekening van uw energieleverancier. Daarop staat hoeveel u het afgelopen jaar hebt gebruikt en wat u daarvoor moet betalen. Dat berekent uw energieleverancier met uw meterstanden. Verhuist u of stapt u over naar een andere leverancier? Dan heeft uw energieleverancier de meterstanden nodig voor de eindafrekening.

Uw energieleverancier vraagt de standen bij u op. U kunt de standen doorgeven via een meterkaartje, via de telefoon of via e-mail. Doet u dit niet? Dan schat uw energieleverancier uw meterstanden. Hebt u een slimme meter? Deze geeft de meterstanden zelf door aan uw leverancier. U hoeft niets te doen.

Jaarafrekening

Uw energieleverancier moet u binnen 8 weken na het doorgeven van uw meterstanden een goede jaarafrekening sturen. Deze termijn begint te lopen op de datum die in het aansluitingenregister staat. Uw energieleverancier kan u vertellen wanneer dat is.

Eindafrekening

Stapt u over? Dan moet u uw meterstanden doorgeven binnen 15 werkdagen na de datum van uw overstap of verhuizing.

Na de overstap of verhuizing krijgt u binnen 6 weken een eindafrekening. Op de eindafrekening staan de meterstanden. Controleer deze eindafrekening met de standen die u hebt doorgegeven. Op uw eindafrekening staat ook of de meterstanden geschat zijn.

De meterstanden op mijn jaar- of eindafrekening kloppen niet. Wat kan ik doen?

Kloppen de meterstanden niet met wat u hebt doorgegeven? Zijn uw meterstanden geschat? Of hebt u na 6 weken (eindafrekening) of 8 weken (jaarafrekening) nog steeds geen afrekening gekregen? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrieven:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Tip

Zet geld opzij voor elke maand dat u geen energienota krijgt. Zo hebt u later geen problemen met betalen.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.