Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Wijziging prijs geboekte accommodatie

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Wijziging prijs geboekte accommodatie

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u een accommodatie geboekt. Op [datum] hebt u mij laten weten dat de prijs niet juist is. U wilt de prijs wijzigen. Ik ben het niet met u eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de prijswijziging, omdat [reden aangeven].

[ik niet had hoeven twijfelen aan de prijs]

[in de algemene voorwaarden niet staat dat u de mogelijkheid heeft om de prijs te herroepen]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. U moet zich houden aan de afgesproken prijs. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Dan verwijs ik u naar het Burgerlijk Wetboek.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u de overeenkomst gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

[Wilt u de overeenkomst ontbinden voeg dan deze zin toe:]

Kunt u de overeenkomst toch niet nakomen? Dan ontbind ik de overeenkomst

[Hebt u al een (deel) van de rekening betaald, schrijf dan het volgende:]

En ik verzoek ik u de door mij betaalde bedragen binnen [noem een redelijke termijn] op mijn rekening [rekeningnummer, op naam van, woonplaats] te storten.

Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer