Voorbeeldbrief - Klacht aan postbedrijf als ontvanger

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam Postbedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht postbezorging

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum dat de brief/het pakket verzonden is] heeft [naam verzender] gebruik gemaakt van uw dienst. [De brief/het pakket] die de verzender verzonden heeft, heb ik tot op heden niet ontvangen. Ik dien daarover een klacht in. Ook wil ik dat u zich inspant om te achterhalen waar [de brief/ het pakket] is gebleven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. Ik maak daarvan dan ook graag gebruik. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik van u wat de reden is waarom ik [de brief/ het pakket] niet heb gekregen. Daarnaast wil ik weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat ik [de brief/ het pakket] alsnog toegezonden krijg. Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Reageert u niet op mijn klacht?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer