Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht aan postbedrijf als ontvanger

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam Postbedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht postbezorging

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum dat de brief/het pakket verzonden is] heeft [naam verzender] gebruik gemaakt van uw dienst. [De brief/het pakket] die de verzender verzonden heeft, heb ik tot op heden niet ontvangen. Ik dien daarover een klacht in. Ook wil ik dat u zich inspant om te achterhalen waar [de brief/ het pakket] is gebleven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. Ik maak daarvan dan ook graag gebruik. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/postvervoersbedrijven.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik van u wat de reden is waarom ik [de brief/ het pakket] niet heb gekregen. Daarnaast wil ik weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat ik [de brief/ het pakket] alsnog toegezonden krijg. Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Reageert u niet op mijn klacht?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer