Voorbeeldbrief - Verzoek om compensatie warmte

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Uitbetaling compensatie bij storing

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heeft er een storing plaatsgevonden op het volgende adres: [invullen: adres, postcode en woonplaats]. Met deze brief vraag ik u om uitbetaling van de compensatievergoeding.

Wat is het probleem?

Gedurende de periode van [invullen: begintijd storing tot eindtijd storing in uren] heb ik geen warmte (en warm tapwater) geleverd gekregen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing in de warmtelevering van langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in de Warmteregeling. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief]. En ik verzoek u om de compensatievergoeding binnen twee weken aan mij uit te betalen op rekeningnummer [invullen: uw rekeningnummer] ten name van [invullen: uw naam].

[Naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/ rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer