Iets vragen of melden?

Koop of dienst afgesloten door minderjarig kind

Kinderen jonger dan achttien jaar mogen beslissingen niet altijd zelfstandig nemen. Volgens de wet mogen zij daarom alleen iets kopen als hun ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Moeten ouders altijd vooraf toestemming geven om iets te kopen?

Nee, de ouders hoeven deze toestemming niet altijd 'echt' te geven. Bij sommige producten mag de verkoper ervan uitgaan dat de ouders toestemming hebben gegeven. Bijvoorbeeld bij een schoolagenda of een cd. Voor welke producten dit geldt, hangt af van de omstandigheden. Zoals de leeftijd van het kind en de prijs van het product. Ook verandert dit in de loop van de tijd. Iets wat een kind vroeger niet mocht kopen, is nu misschien wel heel gewoon.

Is er verschil tussen het kopen van producten en het afsluiten van diensten door minderjarigen?

De wettelijke regels zijn het zelfde, maar in de praktijk is er wel een verschil. Een dienst, zoals bijvoorbeeld een sms-dienst of een abonnement bij de sportschool, is toch iets anders dan een eenmalige aankoop. Het is ook vaak voor een langere periode. En daardoor kunnen de kosten behoorlijk oplopen. In zo'n geval mag de dienstverlener of dienstaanbieder er niet zomaar van uitgaan dat de ouders toestemming hebben gegeven.

Uw minderjarige kind heeft een overeenkomst gesloten. Wat zijn uw rechten als ouder?

Heeft uw minderjarige kind iets gekocht of een dienst afgesloten zonder uw toestemming? En mocht de verkoper of dienstverlener er ook niet vanuit gaan dat u toestemming had gegeven? Dan hebt u het recht om de overeenkomst te 'vernietigen'. Dit betekent dat u de verkoper kunt vragen het product terug te nemen of de dienst terug te draaien. De verkoper of dienstverlener moet u dan het geld teruggeven.

Binnen welke tijd kan ik, als ouder, de overeenkomst 'vernietigen'?

U moet dit doen binnen drie jaar nadat u ontdekt dat uw kind het product heeft gekocht of de dienst heeft afgesloten. Maar wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen.

Uw minderjarige kind heeft zonder uw toestemming een product gekocht of een dienst afgesloten. Wat kunt u doen?

Ga eerst terug naar de verkoper of de dienstverlener en bespreek uw klacht. Maak duidelijk dat u als ouder geen toestemming hebt gegeven voor de koop van het product of de afsluiting van de dienst. Vraag de verkoper om het product terug te nemen. Of vraag de dienstverlener om de dienst terug te draaien. Vraag ook uw geld terug. Lukt dit niet? Dan kunt u een brief sturen naar de verkoper of dienstverlener.

Stuur een brief

Stuur een brief naar de verkoper of dienstverlener. Schrijf in uw brief:

  • Dat uw kind minderjarig is.
  • Dat u geen toestemming hebt gegeven voor de aankoop van het product of de afsluiting van de dienst.
  • Dat u daarom als ouder het recht hebt om de overeenkomst te vernietigen.
  • En dat u daarom het product terug wilt geven of de dienst terug wilt draaien.

U kunt hiervoor ook onze voorbeeldbrief gebruiken.

Naar de Geschillencommissie

Doet de verkoper of dienstverlener niet wat u aan hem hebt gevraagd? En is de verkoper of dienstverlener aangesloten bij een branchevereniging, die toegang geeft tot De Geschillencommissie? Of is de verkoper of dienstverlener direct aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt uw probleem voorleggen aan deze commissie.

De Geschillencommissie is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bepaalt wie er in de commissie komt. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van De Geschillencommissie.

Is de verkoper of dienstverlener niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt het beste eerst kijken hoeveel het precies gaat kosten.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer