Voorbeeldbrief - Ongeldig maken van overeenkomst door minderjarig kind

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[e-mail]

[naam]
[adres]
[postcode en plaats]
[e-mail]

[woonplaats, datum]

Onderwerp: vernietiging overeenkomst wegens minderjarigheid kind


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] sloot mijn [leeftijd kind in cijfers]-jarige kind, met de naam [naam kind noemen] een overeenkomst voor [product/dienst]. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik de overeenkomst vernietig.

Wat is het probleem?

Ik heb mijn minderjarige kind geen toestemming gegeven voor het afsluiten van deze overeenkomst. En gezien de leeftijd van mijn kind mocht u er bij deze overeenkomst ook niet van uitgaan dat er toestemming was gegeven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 1:234 jo. 3:32 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) heb ik het recht om de overeenkomst te vernietigen als er geen toestemming is gegeven. U kunt de wet vinden via de website van overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

[maak een keuze:]

Ik verzoek u om binnen [noem een redelijke termijn] het aankoopbedrag van [bedrag] Euro aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Op korte termijn zal ik het product aan u terugzenden.

[of:]

Ik verzoek u om de afgesloten dienst terug te draaien. En ik verzoek u om binnen [noem een redelijke termijn] eventuele betalingen aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.