ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over kosten informatienummer

Hoge kosten door het bellen naar een informatienummer? Klopt dit volgens u niet? Wacht met het betalen van de kosten en informeer uw telefoonaanbieder. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw klacht in te dienen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Betreft: Klacht over uw informatienummer

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik gebeld met uw informatienummer [het telefoonnummer waar uw klacht over gaat]. Daar heb ik een klacht over.

[leg uit wat uw klacht is.]

Graag wil ik dat u mijn klacht oplost. [vertel hoe u wilt dat het bedrijf uw klacht oplost.] Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken mijn klacht op te lossen.

Zolang u mijn klacht niet oplost schort ik de betaling van de kosten voor uw informatienummer op. Hierover heb ik mijn telefoonaanbieder geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]