Voorbeeldbrief - Klacht over kosten informatienummer

Hoge kosten door het bellen naar een informatienummer? Klopt dit volgens u niet? Wacht met het betalen van de kosten en informeer uw telefoonaanbieder. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw klacht in te dienen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Betreft: Klacht over uw informatienummer


Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik gebeld met uw informatienummer [het telefoonnummer waar uw klacht over gaat]. Daar heb ik een klacht over.

[leg uit wat uw klacht is.]

Graag wil ik dat u mijn klacht oplost. [vertel hoe u wilt dat het bedrijf uw klacht oplost.] Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken mijn klacht op te lossen.

Zolang u mijn klacht niet oplost schort ik de betaling van de kosten voor uw informatienummer op. Hierover heb ik mijn telefoonaanbieder geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.