Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over belkosten klantenservice

Belt u naar een klantenservicenummer dat begint met 0900, 0906 of 0909? En kost dit meer dan uw gebruikelijke belkosten? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u het hier niet mee eens bent en dat u de betaling uitstelt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[woonplaats]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Klacht over belkosten klantenservice

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] belde ik met mijn telefoonnummer [uw telefoonnummer] naar de klantenservice van [naam bedrijf] op het nummer [telefoonnummer klantenservice]. Voor dit telefoongesprek moet ik [bedrag] euro betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de kosten die u voor dit gesprek op mijn rekening zet. Voor het bellen naar een klantenservicenummer dat begint met 0900, 0906 of 0909, hoef ik alleen mijn gebruikelijke belkosten te betalen. Maar u rekent mij een tarief van [bedrag] [per minuut / per gesprek]. Dit is niet toegestaan.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als ik een klacht heb over de rekening van een klantenservicenummer dat begint met 0900, 0906 of 0909, mag ik de betaling uitstellen totdat de klacht is opgelost. Dit betekent dat ik met de betaling mag wachten totdat De Geschillencommissie hier een uitspraak over doet. Dit staat in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE). In deze regeling staan ook de regels voor de maximumtarieven voor het bellen naar deze telefoonnummers. U kunt deze regeling vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl

Wat verwacht ik van u?

Omdat ik een klacht heb over de kosten van het klantenservicegesprek, stel ik de betaling uit. [kies uw situatie:]

  • De rekening is al betaald via automatische incasso. Daarom heb ik de kosten voor het klantenservicegesprek gestorneerd. Ik betaal zo alleen het deel van de rekening waarover mijn klacht niet gaat.
  • Ik betaal prepaid. Daarom vraag ik u de kosten voor het klantenservicegesprek terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd een oplossing biedt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]