Iets vragen of melden?

De offerte

In een offerte doet een ondernemer u een voorstel. Bijvoorbeeld een schilder die bij u komt schilderen. In de offerte staat onder andere de volgende informatie:

 • Bedrijfsgegevens van de ondernemer;
 • De geldigheidsduur van de offerte;
 • Een goede omschrijving van het werk;
 • De levertijd;
 • De prijs;
 • De betalingstermijn;
 • De voorwaarden;
 • Eventueel duidelijke tekeningen, ontwerpen, maten of gewichten.

Waar kan ik op letten als ik een offerte krijg?

Wij raden u aan om bij verschillende ondernemers een offerte aan te vragen. U kunt deze dan met elkaar vergelijken. Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de prijs, maar ook naar de voorwaarden. Hieronder leest u welke punten er in een offerte beschreven kunnen staan. Zo zorgt u ervoor dat u over deze belangrijke punten ook afspraken hebt gemaakt. Door afspraken op papier te zetten voorkomt u discussie achteraf.

Omschrijving van het werk

Staan alle materialen en werkzaamheden duidelijk omschreven? Verwijst de ondernemer bijvoorbeeld naar tekeningen of andere technische omschrijvingen?

Prijsafspraken

 • Wat is de totale prijs en geeft de offerte u voldoende inzicht in de kosten?
 • Spreekt u een vast bedrag of een richtprijs af?
 • Zijn er stelposten opgenomen? Stelposten zijn prijzen die geschat worden en nog niet vast staan. Bijvoorbeeld omdat u nog de tegels voor de badkamer moet uitkiezen.
 • Hebt u andere werkzaamheden besproken met de ondernemer die niet in de offerte staan? Bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning?
 • Moet u een bedrag aanbetalen? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe moet u betalen en wat zijn de termijnen voor deze betaling(en)?
 • Brengt de ondernemer andere extra uitgaven in rekening? Bijvoorbeeld voorrijkosten of parkeergeld?

Periode waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en levertijd

 • Wat is de levertijd van materialen?
 • Wat is de begin- en de eindtijd van de opdracht?

Extra garantie

 • Hebt u extra garantie? Wat houdt die garantie in en hoe is het geregeld?
 • Wat zijn uw mogelijkheden als de ondernemer bijvoorbeeld failliet gaat?

Voorwaarden

 • Zijn er algemene voorwaarden? En kunt u deze ook opvragen of worden deze u meteen gegeven?

Geschilbeslechting

 • Is de ondernemer aangesloten bij een brancheorganisatie? En kunt u daar terecht als u een probleem heeft met de ondernemer?
 • Is deze organisatie aangesloten bij een geschillencommissie waar u uw probleem kunt melden? 

Let op!

Soms vraagt een ondernemer u om een handtekening te zetten onder een offerte of aanbod. U zit dan vaak aan een overeenkomst vast. Zet dus pas een handtekening als u het helemaal zeker weet!

Moet ik betalen voor een offerte?

U hoeft niet te betalen voor een offerte. Behalve als de ondernemer van tevoren heeft gezegd dat dat wel moet. Bijvoorbeeld als er bij de offerte ook tekeningen zitten. Als u dan betaalt voor de offerte, mag u de tekeningen houden.

De ondernemer heeft niet van tevoren aangeven dat u moet betalen voor de offerte, nu krijg ik toch een rekening. Wat kan ik doen?

Neem contact op met de ondernemer

U kunt bellen met de klantenservice, een e-mail sturen of het contactformulier invullen op de website. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen:

Schrijf een officiële brief of e-mail

Schrijf de ondernemer een brief of e-mail met daarin uw klacht. En vraag een oplossing vóór een bepaalde datum. De tijd die u de ondernemer geeft moet wel redelijk zijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de ondernemer geen goede oplossing biedt. Wilt u kunnen bewijzen dat de ondernemer uw bericht ontvangen heeft? Stuur dan een aangetekende brief.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Vraag dan of die u kan helpen met een brief of verdere stappen. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u kijken of u bij het Juridisch Loket terecht kunt.

Wilt u vervolgstappen nemen? Dan zijn dit uw mogelijkheden:

De geschillencommissie

Zoek uit of u bij de geschillencommissie terecht kunt. De geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit? Dan moeten u en de ondernemer zich hieraan houden.

De rechter

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer