Coronacrisis

Uw reisrechten bij een pakketreis tijdens de coronacrisis

Een pakketreis is een samengestelde reis met meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld overnachtingen, vervoer of excursies. U boekte de onderdelen van de reis als 1 pakket bij een reisaanbieder. Met een pakketreis hebt u vaak meer rechten dan wanneer u losse reisonderdelen boekt, zoals een accommodatie of een ticket. Welke rechten hebt u als uw pakketreis niet doorgaat door corona?

Hebt u een los vliegticket of een losse accommodatie geboekt? Dan hebt u andere rechten.

(Wij werken dit bericht bij als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn. Laatste update: 031/05/2021)

De looptijd van mijn corona-voucher voor een pakketreis verloopt, wat nu?

Dan hebt u recht op uw geld terug. Veel reisaanbieders bieden de ‘corona-voucher’ aan die gedekt is door een garantiefonds, zoals de SGR. Het garantiefonds betaalt uw geld terug wanneer uw reisaanbieder in grote geldproblemen komt, zoals bij faillissement. Deze voucher heeft een looptijd van 12 maanden. Uw reisaanbieder moet u uit zichzelf terugbetalen als de looptijd van de voucher voorbij is.

Betaalt de reisaanbieder u niet terug na afloop van de looptijd van uw voucher? Volg dan de volgende stappen:

  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw reisaanbieder en zeg dat u uw geld nu terug wilt. U hebt recht op uw geld terug.
  • En heel belangrijk: dien binnen 4 maanden na afloop van de looptijd een claim in bij de SGR. Dan blijft uw voucher gedekt door het garantiefonds.
  • En doe uw melding bij ACM ConsuWijzer. Uw melding helpt ons om te zien waar wij iets aan moeten doen.

Mijn reisaanbieder is failliet. Wat nu?

De reisaanbieder moet maatregelen hebben die u beschermen als zij failliet gaat. Dat heet de garantieregeling. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat uw reis door kan gaan of dat u uw geld terug krijgt. De meeste reisorganisaties zijn hiervoor aangesloten bij een garantiefonds. Bijvoorbeeld de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Hebt u een voucher die gedekt is door de SGR? De SGR stuurt u een uitnodiging om uw claim in te dienen, ook wanneer u nog op reis zou gaan. Houd in de tussentijd de website en sociale mediaberichten van de SGR in de gaten.

Hebt u een losse vlucht of losse accommodatie geboekt? Dan krijgt u uw geld niet terug van het garantiefonds.

Ik krijg een voucher aangeboden voor mijn geannuleerde pakketreis. Moet ik die accepteren?

Hebt u in 2021 een pakketreis geboekt? En annuleert uw reisaanbieder uw reis? Dan mag hij u geen voucher aanbieden die gedekt is door een garantiefonds. U hebt recht op uw geld terug binnen 14 dagen na annulering. 

Hebt u in 2020 geboekt en zou u vóór 30 april 2021 vertrekken? En annuleert uw reisaanbieder voor 31 maart 2021 vanwege corona? Dan mag uw aanbieder nog wel een voucher aanbieden die is gedekt door een garantiefonds. De 'Corona-voucher' van ANVR-reisaanbieders is bijvoorbeeld gedekt door garantiefonds Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Zij betalen het tegoed van uw corona-voucher terug als uw reisaanbieder failliet gaat.

U bent niet verplicht om de voucher te accepteren. Wilt u de voucher wel accepteren? Bekijk dan goed wat de voorwaarden zijn bij de voucher. Zo voorkomt u later discussie met de aanbieder. Controleer ook of de voucher is gedekt door een garantiefonds. Accepteert u de voucher? Dan blijft u recht houden op uw geld terug.

Wilt u geen voucher en komt u er niet uit met het bedrijf? Dan kunt u een geschillencommissie of de rechter vragen om een uitspraak te doen.

De reisaanbieder betaalt niet het hele bedrag voor mijn geannuleerde reis terug. Mag dat?

Hebt u recht op geld terug? Dan moet u al het geld dat u hebt betaald voor de reis terugkrijgen. U hoeft geen kosten te betalen, bijvoorbeeld administratiekosten of boekingskosten. Binnen 14 dagen na de annulering moet u uw geld terug krijgen.

Accepteert u een voucher? Dan moet de waarde van voucher net zoveel zijn als u al het geld dat u hebt betaald voor de reis. Ook dan mogen er geen kosten vanaf gaan.

Gaat het niet om een geannuleerde reis, maar boekt u uw reis uit uzelf om voor een andere reis? En staat er in de voorwaarden van uw boeking dat de reisaanbieder daarvoor omboekingskosten mag rekenen? Dan mogen ze die kosten wel in rekening brengen.

Bij wie moet ik zijn voor mijn geld terug of een voucher?

Bij een pakketreis is de aanbieder van die reis uw aanspreekpunt. En niet de aanbieders van de losse reisonderdelen. Ga dus naar de website of het reisbureau waar u de pakketreis boekte.

Is de looptijd van 12 maanden van uw voucher voorbij, maar krijgt u uw geld niet terug? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de reisaanbieder. En meld u binnen 2 maanden bij het garantiefonds. Uw voucher blijft zo gedekt door het garantiefonds. En u krijgt uw geld terug als de aanbieder failliet gaat.
Er is niet altijd sprake van een pakketreis, ook al hebt u meerdere reisonderdelen geboekt, zoals een vlucht en een accommodatie. Soms stelt u zelf via een bemiddelaar de onderdelen van een reis samen, bijvoorbeeld via een boekingswebsite. Deze bemiddelt tussen u en de aanbieders van de reisonderdelen. U hebt dan aparte overeenkomsten met de verschillende aanbieders van de reisonderdelen. In dit geval zijn de afzonderlijke aanbieders uw aanspreekpunt. Kijk in voorwaarden van uw boeking wie de contractpartij van de reisonderdelen is. Dat is uw aanspreekpunt.

De kans is groot dat mijn pakketreis niet doorgaat. Moet ik nog betalen?

Wel betalen als uw aanbieder kan leveren

Zegt de aanbieder dat ze de reis nog gewoon kan uitvoeren volgens de afspraken? Dan moet u volgens de reisvoorwaarden gewoon de rekening betalen. Maar er zijn een paar uitzonderingen:

Niet betalen als uw aanbieder annuleert

Neem altijd eerst contact op met de aanbieder. Mogelijk geeft die zelf al aan dat u niet meer hoeft te betalen, omdat zij de reis zelf moeten annuleren. Als de aanbieder de reis niet uitvoert, hoeft u er ook niet voor te betalen. Als u al iets betaald had, hebt u recht op geld terug.

Niet betalen als u kosteloos mag annuleren

Soms mag u door corona een pakketreis zelf kosteloos annuleren. Dat mag als de situatie voor uw reis zo erg is, dat de reis niet door kan gaan (zie vraag 7). U hoeft dan niets meer te betalen. Als u al iets betaald had, hebt u recht op geld terug.

Wachten met betalen als er een heel grote kans is dat de reis niet doorgaat

Heeft de aanbieder nog niet zelf geannuleerd? Maar is er een heel grote kans dat de reis niet door kan gaan? Bijvoorbeeld omdat er voor uw reisdata al een inreisverbod bekend is? Dan hebt u het wettelijke recht om uw betaling op te schorten. Dat betekent dat u wacht met betalen. U moet de aanbieder in een brief of e-mail uitleggen waarom u wacht met betalen.

U mag alleen wachten met betalen als u echt goede redenen hebt om te vrezen dat uw aanbieder de afspraken op uw reisdata en bestemming niet kan nakomen. Verwacht de aanbieder wel dat hij kan leveren? En hebt u hierover een meningsverschil? Dan kan de aanbieder u aanmanen te betalen en daarna incassokosten in rekening brengen. Of hij beëindigt de overeenkomst met u, omdat u niet betaalt. En hij brengt u hiervoor dan kosten in rekening.

Mag ik mijn pakketreis zelf annuleren, bijvoorbeeld bij code oranje of wijzigingen in de reis?

Tip! Als uw aanbieder de reis zelf annuleert hebt u recht op uw geld terug. Het kan dus slim zijn dat af te wachten. Dan hoeft u geen annuleringskosten te betalen. Of hoeft u niet aan te tonen dat uw bestemming bijvoorbeeld te onveilig is. Of dat de reis te erg verandert.

Zonder reden annuleren

U mag een pakketreis altijd zelf annuleren. Maar annuleert u zonder aan te tonen dat de situatie te erg is? Of zonder uit te leggen dat er teveel aan de reis verandert? Dan hebt u geen wettelijke reden om kosteloos te annuleren. U betaalt in dat geval annuleringskosten. Hoe later u annuleert, hoe hoger de annuleringskosten.

Verwacht u dat de aanbieder de reis gaat annuleren? Dan is het slim om daarop te wachten. Want als u zelf annuleert betaalt u annuleringskosten. Ook al annuleert de aanbieder daarna alsnog de reis.

Annuleren omdat de situatie te erg is

Maar kunt u aantonen dat de situatie op uw reisbestemming of tijdens de reis zo erg is, dat uw vakantie niet kan doorgaan? Bijvoorbeeld omdat het door corona te onveilig is? Of omdat alles dicht is wat u tijdens de pakketreis zou bezoeken? Dan mag u toch kosteloos uw pakketreis annuleren. Het moet gaan om 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden' die grote gevolgen hebben op uw pakketreis of op uw reis erheen.

Een onveilig gevoel is dus niet genoeg om de reis kosteloos te annuleren. U moet kunnen onderbouwen dat er te erge omstandigheden zijn om naar uw bestemming te gaan. Bijvoorbeeld met een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij zowel code rood als code oranje raadt het ministerie vakantiereizen af.

Het verschilt soms per persoon of de situatie zo erg is dat u kosteloos mag annuleren. Een kwetsbaar persoon kan misschien wel onderbouwen dat het voor hem te gevaarlijk is om met een vol vliegtuig te reizen. Terwijl een jong fit persoon dat mogelijk niet kan. Het gaat erom dat u kan aantonen dat de omstandigheden op uw reisbestemming of tijdens uw reis erheen voor u te erg zijn om te gaan.

Was er toen u boekte al een grote kans op de erge situatie nu? Dan kan u niet kosteloos annuleren omdat de situatie nu te erg is. Dat kon u dan weten toen u boekte. Als u bijvoorbeeld pas 2 weken geleden boekte, wist u dat u een reis boekte met dit risico. Maar boekte u een paar maanden geleden? Dan mocht u er misschien van uitgaan dat de situatie nu weer normaal was. Leg dit aan de reisaanbieder als u annuleert.

Annuleerde u uw pakketreis omdat de situatie voor uw reis te erg is? Maar is de aanbieder het niet eens met uw onderbouwing? En rekent hij annuleringskosten? Probeer er dan samen uit te komen. Misschien annuleert de aanbieder de pakketreis later alsnog zelf omdat hij de situatie te erg vindt. U kunt dat dan als argument gebruiken om opnieuw uw geld terug te eisen. Doe dat per e-mail of brief. Komt u er niet uit met de aanbieder? Dan kunt u een geschillencommissie of de rechter vragen om een uitspraak te doen.

Annuleren omdat de reis erg verandert

Annuleert uw reisaanbieder niet? En is er ook geen negatief reisadvies? Dan wil de aanbieder de reis misschien laten doorgaan met grote veranderingen. Excursies die onderdeel waren van de pakketreis gaan bijvoorbeeld niet door, omdat de bestemmingen dicht zijn. Of misschien wijzigt de aanbieder de route of de afgesproken hotels. U hebt ook recht op uw geld terug als belangrijke onderdelen van uw reis niet kunnen doorgaan zoals afgesproken.

Ging u niet akkoord met grote veranderingen in uw pakketreis? Maar is de aanbieder het daar niet mee eens? En rekent hij annuleringskosten? Probeer er dan samen uit te komen. Misschien annuleert de aanbieder de pakketreis later alsnog zelf. U kunt dat dan als argument gebruiken om opnieuw uw geld terug te eisen. Doe dat per e-mail of brief. Komt u er niet uit met de aanbieder? Dan kunt u een geschillencommissie of de rechter vragen om een uitspraak te doen.

Ik ben al op reis. Betaalt de reisaanbieder mijn terugkeer?

Een pakketreisaanbieder is verplicht u te helpen als u in moeilijkheden zit. Bijvoorbeeld door u te helpen met uw terugreis of extra overnachtingen. Neem hierover contact op met uw aanbieder. Hij moet u kosteloos naar huis brengen als er geen andere oplossing is om de reis aan te passen.
Had u nog een deel van de pakketreis te gaan? En geeft de aanbieder aan dat ze de reis nu niet kunnen afmaken? Dan hebt u ook recht op een prijsverlaging.

Hebt u een reisverzekering? Bekijk dan ook wat die regelt. Meestal vergoedt de reisverzekering het als u terug moet naar Nederland omdat u zelf ziek bent. Het Verbond van Verzekeraars geeft antwoord op vragen over uw verzekering en het coronavirus. En staat er bij uw boeking dat de ANVR-reizigersvoorwaarden gelden? Lees dan de antwoorden die de ANVR geeft op uw vragen.

Mijn bestemming vraagt om een coronatest of een gezondheidsverklaring. Voor wie zijn de kosten?

Veel landen nemen maatregelen tegen corona. U moet bijvoorbeeld een coronatest doen of een digitale gezondheidsverklaring invullen. Uw reisaanbieder moet u hierover bij uw boeking informeren. Veel reisaanbieders vergoeden de kosten hiervoor, maar ze zijn dat niet verplicht.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u aan de regels op uw bestemming voldoet. Blijf daarom bij uw reisaanbieder en op Nederland Wereldwijd controleren of de gekregen informatie nog klopt.

Voldoet u niet aan de regels? Dan kan het zijn dat u niet mee mag op reis. U kunt de kosten voor de misgelopen vakantie dan niet terugvragen aan uw reisaanbieder.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.