Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinden koop via verkoop op straat (tijdens bedenktijd)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinden van een koop via straatverkoop

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik op straat een overeenkomst  met [naam bedrijf] gesloten voor [ naam product/dienst en het eventuele bestelnummer]. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn wettelijke recht op bedenktijd en de overeenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een overeenkomst die buiten de verkoopruimte is gesloten, heeft een consument recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode mag de consument nog afzien van de overeenkomst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[Als u al hebt betaald:]

Ik verzoek u vriendelijk om mijn [aan]betaling van [noem bedrag] Euro binnen uiterlijk 14 dagen na datum van deze brief terug te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[Als u het product al hebt ontvangen:]

Ik stuur zelf het product zo spoedig mogelijk aan u terug, of;

Ik wacht uw instructies over het terugsturen van het product af.

Een bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst ontvang ik graag van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer