Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding overeenkomst voor tv, telefonie of internet

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding overeenkomst voor tv, telefonie of internet

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum aangaan overeenkomst] ben ik een overeenkomst met u aangegaan. Het betreft [naam abonnement]. Helaas werken de diensten niet zoals afgesproken. Op [datum] heb ik u verzocht om de problemen te verhelpen binnen [de termijn die u eerder hebt gesteld]. Dat is tot op heden niet gelukt. Met deze brief laat ik u weten dat ik daarom de overeenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de diensten leveren zoals wij overeengekomen zijn. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn heeft gekregen om het probleem op te lossen? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst. Deze regels vindt u in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Op de website www.acm.nl vindt u informatie over de toezichthouder.

Wat verwacht ik van u?

Aangezien ik de overeenkomst heb ontbonden, hoef ik u niet meer te betalen. En u kunt de dienst stoppen.

[De volgende zin kunt u toevoegen als u tijdig hebt geklaagd en de dienst langere tijd niet hebt kunnen gebruiken:] Ik verzoek u ook om over de periode [invullen periode] waarin ik geen gebruik heb kunnen maken van de dienst het abonnementsgeld van totaal [bedrag] Euro op mijn rekening [uw rekeningnummer] terug te storten binnen [noem een redelijke termijn].

Een bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer