Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Terugvorderen onterechte betaling na ongevraagde vervolgzending

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Onverschuldigde betaling

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik ten onrechte een bedrag van [bedrag] Euro overgemaakt op uw rekening voor [vul productnaam ongevraagde vervolgzending in]. Met deze brief eis ik dit bedrag terug.

Wat is het probleem?

Nadat ik ben ingegaan op uw aanbod voor het ontvangen van een gratis proefexemplaar van [vul productnaam proefexemplaar in] heeft u mij een vervolgzending toegestuurd. Ik heb daarvoor in eerste instantie betaald omdat u mij ten onrechte de indruk heeft gegeven dat ik tot betaling verplicht was. De reden dat ik het betaalde bedrag terugvorder is: [kies welke mogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn of vul zelf aan:]

  • U heeft mij bij het doen van uw aanbod niet duidelijk gemaakt dat u mij niet alleen een proefpakket maar ook een abonnement verkocht. Ik heb nooit ingestemd met een abonnement bij uw bedrijf.
  • Ik heb via een advertentie alleen ingestemd met de ontvangst van een gratis proefpakket zonder verplichtingen. U heeft mij niet geïnformeerd over eventuele vervolgzendingen.
  • U heeft mij bij het doen van uw aanbod alleen in de algemene voorwaarden geïnformeerd over vervolgzendingen die ik moet afnemen. Dat is niet voldoende om mijn toestemming te krijgen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Het toezenden van ongevraagde vervolgzendingen aan consumenten en vragen om betaling daarvoor is een oneerlijke handelspraktijk. Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden. Dat staat in de wet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Zolang u er niet in slaagt om bewijs van mijn toestemming te leveren, acht ik mij niet gebonden aan het contract en ben ik niet verplicht om u iets te betalen. Ik verzoek u om het door mij onverschuldigd betaalde bedrag van [bedrag] euro binnen twee weken aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer]. Ik verwacht ook geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd terug?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer