Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding koop op afstand wegens niet informeren over de bedenktijd

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht (verlengde bedenktijd)

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] heb ik [telefonisch/via internet/via sociale media/via in te vullen bon] met [naam onderneming] een overeenkomst gesloten voor [inhoud overeenkomst]. U hebt niet aan uw informatieplicht voldaan, daarom is de bedenktijd verlengd. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn (verlengde) recht op bedenktijd en de overeenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om mij te informeren over de duur en de voorwaarden van de bedenktijd en de manier waarop ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u aan mij een modelformulier verstrekken waarmee ik de overeenkomst kan ontbinden. Voldoet u niet aan deze verplichtingen? Dan wordt de bedenktijd van 14 dagen verlengd met 12 maanden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag invullen] euro binnen 14 dagen te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer].

[Als u een product hebt ontvangen:] Ik stuur u het ontvangen product terug volgens de instructies.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen]:

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw bevestiging per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijk groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer