Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Afgelast evenement (kaartje gekocht via wederverkoper)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Afgelast evenement (kaartje gekocht via wederverkoper)

Geachte heer of mevrouw,

Op (datum) heb ik bij u een kaartje gekocht voor (naam evenement). Het evenement is afgelast. Met deze brief vraag ik mijn geld terug.

Wat is het probleem?

Het evenement waarvoor ik een kaartje heb gekocht is afgelast. Dat betekent dat u onze overeenkomst niet kunt nakomen. Daarom wil ik mijn geld terug.

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Ook wil ik de betaalde extra kosten en servicekosten terug. U hebt mij namelijk bij de aankoop van het ticket niet voldoende geïnformeerd. U had mij toen moeten laten weten dat ik de extra kosten en servicekosten niet terug zou krijgen als het evenement niet door zou gaan.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U houdt zich niet aan onze overeenkomst. Volgens de wet heb ik daarom recht op teruggave van het bedrag dat ik voor het kaartje heb betaald. [De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt: En ook heb ik recht op het bedrag dat ik heb betaald aan extra kosten en servicekosten. Omdat u mij bij de aankoop van het ticket niet hebt gewezen op het risico dat ik deze kosten kwijt zou zijn als het evenement wordt afgelast.]. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijk dan in het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en 7. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken] het geld terug te betalen op (rekeningnummer) t.a.v. (naam).

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer