Telefoonnummers

Ik kan een bepaald telefoonnummer binnen de EU niet bellen. Wat kan ik doen?

Uw telefoonaanbieder moet ervoor zorgen dat u alle telefoonnummers binnen de EU kunt bellen. Bijvoorbeeld het alarmnummer of een informatienummer. Belt u met uw mobiel in een ander EU-land? Ook dan moeten alle telefoonnummers binnen de EU bereikbaar voor u zijn.

Belt u binnen de EU? Dan moet u in ieder geval alle informatienummers kunnen bellen. Informatienummers zijn telefoonnummers die beginnen met 0800, 0900, 0906 of 0909. Kunt u sommige van deze nummers niet bellen? En hebt u deze niet zelf laten blokkeren door uw telefoonaanbieder? Vraag uw aanbieder dan om ervoor te zorgen dat u deze informatienummers wel kunt bellen. Uw aanbieder moet dit voor u regelen.

Wat kan ik doen als ik bepaalde telefoonnummers niet kan bellen?

Binnen de EU moet u ook alle andere telefoonnummers kunnen bellen. Is een bepaald nummer niet bereikbaar? Vraag dan uw aanbieder om uitleg.

Bent u niet tevreden over de uitleg van uw aanbieder? Of lost hij het probleem niet op? Schrijf hem dan een brief of e-mail. Vraag hierin om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef uw aanbieder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als hij geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.