Telefoonnummers

Ik kan een bepaald telefoonnummer binnen de EU niet bellen. Wat kan ik doen?

Uw telefoonaanbieder moet ervoor zorgen dat u alle telefoonnummers binnen de EU kunt bellen. Soms is het bellen naar een bepaald nummer te duur voor de aanbieder. Of technisch te lastig. Alleen dan hoeft de aanbieder dit nummer niet bereikbaar te maken.

Belt u met uw mobiel vanuit een ander EU-land? Ook dan moeten alle telefoonnummers binnen de EU bereikbaar voor u zijn, net als in Nederland.

Kunt u een bepaald nummer niet bellen? Bijvoorbeeld een informatienummer (0800-, 0900-, 0906- of 0909-nummer)? En hebt u deze niet zelf laten blokkeren door uw telefoonaanbieder? Vraag dan uw aanbieder om uitleg.

Tip: Veel bedrijven hebben een ander nummer om bereikbaar te zijn vanuit het buitenland. Kijk op de website van het bedrijf dat u wilt bellen.

Wat kan ik doen als ik bepaalde telefoonnummers niet kan bellen?

Bent u niet tevreden over de uitleg van uw aanbieder? Of lost hij het probleem niet op? Schrijf hem dan een brief of e-mail. Vraag hierin om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef uw aanbieder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als hij geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.