Ik ben telefonisch akkoord gegaan met een kortingsabonnement. Zit ik er aan vast?

Ik ben telefonisch akkoord gegaan met een kortingsabonnement. Zit ik er aan vast?

Zegt u telefonisch "ja" tegen een abonnement op online cashback of een kortingsabonnement? En hebt u geen schriftelijk akkoord gegeven? Dan zit u hier niet aan vast. U hoeft daarom niet te betalen.

Hoe geef ik schriftelijk akkoord?

U zit alleen aan het abonnement vast als u schriftelijk akkoord hebt gegeven.  Schriftelijk akkoord betekent dat u het aanbod per e-mail of brief toegestuurd krijgt. En dat u per e-mail of brief laat weten dat u akkoord gaat met het aanbod. Hebt u zo’n mail of brief niet gestuurd? Dan is het abonnement niet geldig. U bent niet verplicht te betalen.

Let op: vraagt de ondernemer u om de overeenkomst te bevestigen door een sms-bericht te sturen? Of door op een bepaalde telefoontoets te drukken? Dan geldt dat niet als een schriftelijk akkoord. U zit dan dus niet aan de overeenkomst vast.

Ik heb geen schriftelijk akkoord gegeven en al betaald. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Hoe u uw geld kunt terugkrijgen, hangt af van de manier waarop u betaald hebt.

1. Ik heb via een automatische incasso betaald

Is het bedrag via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven? Dan kunt u het bedrag laten terugstorten door uw bank. Dit noemen we ook wel storneren of terugboeken.

2. Ik heb het geld zelf overgemaakt

Hebt u het bedrag zelf overgemaakt naar de ondernemer? Dan kunt u het geld aan de ondernemer terugvragen. We spreken in dit geval van een ‘onverschuldigde betaling’. De ondernemer is in dat geval verplicht om het bedrag terug te betalen.

Om het geld terug te vragen, kunt u een brief of e-mail schrijven aan de ondernemer. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.