Iets vragen of melden?

Wanneer geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Zegt u "ja" op een aanbod dat een ondernemer aan de telefoon doet? Dan sluit u meestal een overeenkomst. En vaak zit u er dan meteen aan vast.

Maar soms is alleen ja zeggen aan de telefoon niet genoeg. Dan is de overeenkomst pas geldig als u schriftelijk hebt ingestemd met het aanbod. Schriftelijk instemmen betekent dat u laat weten dat u akkoord gaat met het aanbod. U doet dat bijvoorbeeld door een handtekening te zetten onder een contract. Of doordat u zelf een e-mail stuurt naar de ondernemer waarin u schrijft dat u akkoord gaat.

Wanneer moet ik schriftelijk instemmen met een overeenkomst?

U moet schriftelijk instemmen als u ingaat op een aanbod voor:

 • Het regelmatig leveren van diensten. Bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een contract met een glazenwasser die iedere maand uw ramen komt zemen. Maar bijvoorbeeld ook een abonnement op kortingen bij online winkelen.
 • Het regelmatig leveren van energie, water of stadsverwarming.

Zijn hierop uitzonderingen?

Ja. Hebt u al een overeenkomst met de ondernemer die u belt? U hoeft dan niet schriftelijk in te stemmen voor:

 • Het verlengen van een overeenkomst. Hebt u bijvoorbeeld een jaarcontract met een energiebedrijf? En belt het energiebedrijf u om het contract met een jaar te verlengen? Als u ja zegt verlengt u uw contract en is dit dus een geldige overeenkomst.
 • Het vernieuwen van een overeenkomst. Hebt u bijvoorbeeld een telefoonabonnement? En belt de telecomaanbieder met het aanbod om er een internetbundel bij te nemen? Als u ja zegt op het aanbod sluit u een internetbundel af. En is die overeenkomst dus geldig, ook al hebt u niet getekend.

Ook in de volgende gevallen hoeft u niet schriftelijk in te stemmen met de overeenkomst:

 • Een overeenkomst voor een product en een dienst die bij elkaar horen Biedt de ondernemer u tegelijk een dienst en een product aan? En horen de dienst en het product bij elkaar? Bijvoorbeeld een telefoonabonnement met een mobiele telefoon? Dan is het niet nodig om schriftelijk in te stemmen. U sluit dan al een overeenkomst als u aan de telefoon ja zegt.
 • Een eenmalige dienst. Belt een ondernemer u met een aanbod om eenmalig een dienst te leveren? Bijvoorbeeld een schoorsteenveger die maar één keer uw schoorsteen wil komen vegen? Dan sluit u al een overeenkomst als u aan de telefoon alleen ja zegt.

Hoe geef ik schriftelijke instemming?

Belt een ondernemer u met een aanbod voor het geregeld leveren van diensten? Bijvoorbeeld voor een telefoonabonnement of een abonnement voor een sportschool. Of belt hij u voor levering van energie, water of stadsverwarming? En hebt u interesse in het aanbod? Dan stuurt de ondernemer u het contract toe. En alle informatie die erbij hoort. Dit kan de ondernemer per brief of per e-mail doen. U sluit de overeenkomst pas als u schriftelijk instemt met het contract. U kunt dit doen door bijvoorbeeld:

 • uw handtekening op het contract te zetten en het aan de ondernemer terug te sturen;
 • de ondernemer een e-mail te sturen waarin u schrijft dat u op het aanbod ingaat;
 • het contract – als u het per e-mail hebt ontvangen - te printen en  uw handtekening erop zetten. Daarna stuurt  u het getekende contract per post aan de ondernemer. Of u scant het in en stuurt het per e-mail aan de ondernemer.

Wordt er tijdens het hetzelfde telefoongesprek aan u gevraagd om op een bepaalde telefoontoets te drukken ter bevestiging van de overeenkomst? Of  wordt u gevraagd ‘ja’ te zeggen en wordt dat op band opgenomen? Dan hebt u nog niet schriftelijk ingestemd. Er is dan dus nog geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. De schriftelijke instemming is bedoeld om u de kans te geven om het contract rustig te lezen. Zodat u  een bewuste keuze kan maken of u het contract echt wilt. Pas na de schriftelijke instemming komt de overeenkomst tot stand en gaat de bedenktijd lopen.

Ik heb geen schriftelijke instemming gegeven, terwijl dit eigenlijk wel moest. Moet ik de rekening betalen?

Er is geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. U hebt geen overeenkomst en u hoeft dus ook niet te betalen. Ook niet als u het hele abonnementsgeld in een keer hebt betaald.

Wat kan ik doen als de ondernemer zegt dat ik toch een overeenkomst hebt?

Weet u zeker dat u geen overeenkomst hebt met de ondernemer? Dan hoeft u eigenlijk niets te doen. Vaak is het wel verstandig om in ieder geval te laten weten dat u het niet eens bent met de rekening. Wilt u toch iets doen? Dan kunt u de volgende stappen nemen:

Bespreek uw klacht eerst met de ondernemer

Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen.

Schrijf de ondernemer een brief met daarin uw klacht

Zet in de brief de volgende informatie:

 • dat u stelt dat u geen overeenkomst hebt met de ondernemer
 • dat dit ook de reden is waarom u de rekening niet betaalt
 • dat de ondernemer moet bewijzen dat u wel een overeenkomst hebt gesloten
 • dat u een reactie op uw brief wilt voor een bepaalde datum.

Let op!

De tijd die u de ondernemer geeft moet redelijk zijn. U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en komt u er niet uit? Dan kan deze u misschien helpen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer