Wat doe ik als mijn aanbieder van telefonie, internet of televisie de prijzen of de algemene voorwaarden verandert?

Uw aanbieder van telefonie, internet of televisie mag niet zomaar de algemene voorwaarden of prijs van een abonnement veranderen. Hij moet u eerst precies vertellen wat hij wil gaan veranderen. Dat moet hij minimaal een maand van tevoren aan u laten weten.

Is de wijziging in uw nadeel? Bijvoorbeeld omdat de prijs omhoog gaat of omdat er televisiezenders verdwijnen? Dan mag u het abonnement zonder verdere kosten opzeggen. In twee gevallen kunt niet opzeggen. Daarover vertellen wij u hieronder meer.

Wanneer kan ik niet opzeggen bij een nadelige wijziging van mijn contract?

Er zijn twee soorten wijzigingen waarbij u niet kunt opzeggen:

1. De aanbieder verhoogt de prijs omdat er een nieuwe regel of wet van de overheid is

Moet uw aanbieder de algemene voorwaarden of prijzen veranderen door een nieuwe regel van de overheid of in de wet? Dan is de wijziging niet de eigen keuze van de aanbieder. In dat geval kunt u uw abonnement niet opzeggen. Een voorbeeld: de overheid verhoogt de BTW. De aanbieder moet de BTW aan u doorberekenen. U kunt dan niet opzeggen.

2. De aanbieder verhoogt de prijs omdat hij inflatiecorrectie toepast.

Een inflatiecorrectie is een vast percentage waarmee uw aanbieder de prijs in een jaar mag verhogen. Wil de aanbieder een inflatiecorrectie toepassen? Dan moet hij dit wel in zijn algemene voorwaarden zetten. En hoe vaak en wanneer hij dat doet. Staat dit duidelijk in de algemene voorwaarden van de aanbieder? Dan kunt u niet om die reden opzeggen.

Wat moet de aanbieder doen als hij de voorwaarden wil wijzigen?

Wil de aanbieder het abonnement wijzigen? Dan moet hij dit minimaal een maand van tevoren aan u laten weten. De aanbieder heeft verder nog de volgende verplichtingen:

  • Hij moet u zo veel mogelijk persoonlijk informeren over deze verandering. Bijvoorbeeld met een brief, e-mail of sms. Zet hij de verandering alleen in de krant? Dan is dat niet voldoende.
  • Is de verandering nadelig voor u? Dan moet hij u laten weten dat u zonder bijkomende kosten uw abonnement kunt opzeggen.
  • Hij moet u laten weten op welke wijze u kunt opzeggen.

Ik ben het niet eens met de wijziging van mijn contract. Wat kan ik doen?

Verhoogt uw aanbieder de prijs van het abonnement? Of schrapt uw aanbieder televisiezenders? Dan mag u het abonnement direct gratis opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Uw abonnement eindigt op de dag dat de wijziging ingaat. Daar moet uw aanbieder aan meewerken. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Let op! Wijzigt de aanbieder uw abonnement vanwege een nieuwe regel of wet van de overheid? Of vanwege een inflatiecorrectie? Dan kunt u het abonnement niet kosteloos opzeggen.

Werkt uw aanbieder niet mee met uw opzegging? Zegt hij bijvoorbeeld dat u moet betalen voor het opzeggen, of dat u uw telefoon weer moet inleveren? Neem dan contact op met ConsuWijzer.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward