Prijzen

Prijzen kunnen wisselen

Verkopers mogen zelf de prijs van hun product kiezen. Daarom kan eenzelfde product bij verschillende ondernemers een andere prijs hebben. Ook kan het gebeuren dat de prijs bij dezelfde ondernemer wisselt.  

Over prijzen mag je onderhandelen. In Nederland doen we dat vaak wel bij auto's en huizen, maar meestal niet bij andere spullen. Een verkoper mag weigeren om te onderhandelen. Want hij kiest voor welke prijs hij iets wil verkopen. En u kiest of u het daarvoor koopt.

Uitverkoop

U hebt een product gekocht. Even later ziet u het goedkoper. Krijgt u het prijsverschil terug?

Nee, u hebt geen recht op geld terug. Als u ingaat op een aanbod sluit u een overeenkomst. Als u daarbij een prijs hebt afgesproken, zit u daaraan vast. Een verkoper mag zelf weten of hij zijn producten later afprijst.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.