Afspraken tussen bedrijven

Misbruik van dominante marktpositie

Een bedrijf kan zo groot zijn, dat het bedrijf zich weinig hoeft aan te trekken van andere bedrijven. Dit bedrijf heeft dan meestal een dominante marktpositie. Het bedrijf kan misbruik maken van deze dominante positie. Andere bedrijven hebben dan minder kans om goed en eerlijk met dat bedrijf te concurreren. Soms betalen consumenten daardoor te veel of hebben ze weinig keus.

Wie let op dat bedrijven hun macht op de markt niet misbruiken?

In de Mededingingswet staat dat bedrijven hun dominante positie niet mogen misbruiken. Dit is om de consument te beschermen. Want als een bedrijf een dominante positie heeft, kan de consument vaak niet zomaar overstappen naar een ander bedrijf. De consument heeft daardoor misschien minder keus. Is er maar één bedrijf dat een bepaald product of een bepaalde dienst aanbiedt? En vraagt het daar heel hoge prijzen voor? Dan kan dat misbruik zijn.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) let er op dat bedrijven hun dominante marktpositie niet misbruiken. Dit staat in de Mededingingswet.

Wanneer heeft een bedrijf een dominante marktpositie?

Eerst bepaalt de ACM of het bedrijf een dominante positie heeft. Dit is niet zo gemakkelijk vast te stellen.

Een bedrijf mag een dominante positie hebben, zolang het bedrijf consumenten niet benadeelt en de concurrentie niet belemmert. Misbruik van een dominante positie is wel verboden.

Hieronder leggen we uit hoe de ACM bepaalt of een bedrijf een dominante marktpositie heeft.

De ACM onderzoekt eerst op welke markt het bedrijf werkt. Een markt is een gebied waarin bedrijven die dezelfde producten maken of verkopen, of die dezelfde diensten aanbieden met elkaar concurreren. Hoe groot die markt is, wordt dus bepaald door het gebied en het soort product of dienst. Een voorbeeld van bedrijven die dezelfde soort diensten aanbieden zijn verschillende reisbureaus. Een voorbeeld van bedrijven die hetzelfde soort product aanbieden zijn verschillende meubelwinkels.

Als de ACM weet om welke markt het gaat, onderzoekt de ACM hoeveel macht het bedrijf op deze markt heeft.

De ACM stelt daarbij deze vragen:

  • Hoe groot is het bedrijf op deze markt? De ACM onderzoekt dan hoeveel een bedrijf op deze markt verkoopt in vergelijking met alle andere bedrijven die op deze markt verkopen. We noemen dit het marktaandeel van het bedrijf.
  • Hoe groot zijn de concurrenten op deze markt? De ACM bekijkt hoeveel de concurrenten van het bedrijf verkopen op deze markt. Dit is het marktaandeel van de concurrenten.
  • Kunnen andere dingen het bedrijf een voordeel geven vergeleken met concurrenten? Een bedrijf met bijvoorbeeld veel spaargeld of veel technische kennis, heeft een voordeel. Ook kan het een voordeel zijn als een fabrikant heeft afgesproken dat bepaalde bedrijven alleen zijn producten kopen. Soms kan een machtig bedrijf ook zorgen dat andere bedrijven maar moeilijk op die markt komen.
  • Is het voor nieuwe bedrijven moeilijk om hetzelfde product te maken of verkopen of dezelfde dienst aan te bieden?

Met het antwoord op deze vragen bepaalt de ACM dan hoeveel macht een bedrijf op deze markt heeft.

Is een bedrijf zo groot dat ze meer dan de helft van deze markt in handen heeft? En heeft het bedrijf dus een marktaandeel van meer dan 50 procent? Dan kan dit bedrijf een dominante positie hebben.

Soms zijn er bijzondere situaties. Een bedrijf met een kleiner marktaandeel dan 50% kan soms toch een dominante positie op deze markt hebben. En soms is een aantal kleine bedrijven samen heel sterk op de markt.

Een bedrijf mag een dominante positie hebben. Dat is niet verboden. Misbruik van een dominante positie is wel verboden.

Voorbeelden van misbruik van een dominante marktpositie

Het is voor bedrijven verboden om misbruik te maken van hun dominante positie. Deze bedrijven maken misbruik als ze:

  • extreem hoge prijzen vragen;
  • alleen producten verkopen als de koper zich aan onredelijke eisen houdt;
  • aan bepaalde bedrijven geen producten verkopen;
  • verschillende prijzen vragen voor dezelfde producten of diensten;
  • het concurrenten zo moeilijk maken dat deze concurrenten met dit werk stoppen;
  • zorgen dat nieuwe bedrijven dit werk niet kunnen gaan doen door heel lage prijzen te vragen. Of door producten alleen als pakket te verkopen.

Herbruikbaar blok: Doe uw melding bij Consuwijzer

Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt?

Meld het bij ons. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien waar wij iets aan moeten doen.

Let op

Schrijf duidelijk op wat het bedrijf doet en hoe volgens u de Mededingingswet wordt overtreden.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.