Aanbetaling bij dienstverlening

Wat is een aanbetaling?

U moet van de ondernemer een deel van de rekening vooruit betalen. Dit wordt ook wel een aanbetaling genoemd. De rest van de rekening betaalt u dan later.

Moet ik aanbetalen?

Een aanbetaling is niet verplicht. U moet alleen vooruitbetalen als u dat hebt afgesproken met de ondernemer. Een afspraak over een aanbetaling staat bijvoorbeeld in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Vraagt de ondernemer pas na het sluiten van de overeenkomst om een aanbetaling? Dan hoeft u daar niet akkoord mee te gaan.

Tip! Wilt u een aanbetaling doen? Kijk dan in de algemene voorwaarden of de overeenkomst welke zekerheid u hebt bij het doen van een aanbetaling. U weet dan wat er met uw aanbetaling gebeurt als de verkoper failliet gaat.

Hoeveel mag de aanbetaling zijn?

Sluit u met de ondernemer een overeenkomst voor het leveren van een dienst? Dan geldt er geen wettelijk maximum voor de hoogte van een aanbetaling. Vaak staat in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst hoe hoog de aanbetaling is. U kunt zelf bepalen wat u afspreekt met de ondernemer.

Let op! Bij de aankoop van producten geldt wel een wettelijk maximum voor de hoogte van de aanbetaling. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u meer dan de helft van het bedrag moet aanbetalen. Wil de ondernemer dat u meer dan de helft vooruitbetaalt? Dan hoeft u daar niet mee akkoord te gaan. Maar u kunt er wel afspraken over maken met de ondernemer.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward