Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ongedaan maken lidmaatschap timeshare, vakantieclub of hotelkaart

Gaf de telefonische verkoper u niet alle verplichte informatie over de bedenktijd? Dan kunt u recht hebben op 1 jaar verlenging van uw bedenktijd. Met onze voorbeeldbrief kunt u het lidmaatschap dan ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen tijdens de verlenging van uw bedenktijd.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Ongedaan maken timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas overeenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] heb ik een [timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas] overeenkomst met u gesloten. Ik heb van u geen standaardformulier gekregen om het contract  te kunnen ontbinden. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind binnen de (verlengde) bedenktijd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

In de wet staan regels voor timeshares, vakantieclubs, hotelkaarten en hotelpassen. Zo geldt er een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd wordt met één jaar verlengd als er geen standaardformulier is verstrekt om de overeenkomst te kunnen ontbinden. Tijdens de bedenktijd kan de consument nog kosteloos afzien van de overeenkomst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/timeshare.

Wat verwacht ik van u?

[Hebt u al een aanbetaling gedaan? Voeg dan de volgende alinea toe:]

Bij het sluiten van het contract heb ik een aanbetaling gedaan van [bedrag] Euro. Nu de overeenkomst ontbonden is, heb ik u deze aanbetaling onverschuldigd betaald. Overigens had u mij tijdens de bedenktermijn ook niet mogen vragen om betaling, dat staat in de wet. Ik verzoek u daarom dit bedrag binnen twee weken aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen]:

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Een bevestiging per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer