Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over postbedrijf aan verzender

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam verzender]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: [Brief/pakket] niet ontvangen

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] zou ik in het bezit moeten zijn van [het pakket dat/de brief die] u aan mij verzonden heeft. Helaas heb ik [het pakket/de brief] nog niet ontvangen. Ik heb hierover een klacht ingediend bij [naam postbedrijf].

Wat is het probleem?

Omdat ik geen verzender ben, kan ik niet naar geschillencommissie of de rechter. Ik heb namelijk geen overeenkomst afgesloten met [naam postbedrijf]. Daarom wil ik u er graag van op de hoogte stellen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij uw postbezorger. Deze heeft immers de dienst die u van hem afneemt, niet goed uitgevoerd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet draagt de verkoper het risico van verzending tot het moment dat de koper het pakket in ontvangst neemt. Dit staat in artikel 11 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl,

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u ervoor zorgt dat ik [het pakket of de brief] alsnog binnen [noem een redelijke termijn] in ontvangst kan nemen. U kunt het product ook opnieuw versturen. U kunt als verzender zelf een klacht indienen bij het postbedrijf. Neemt het postbedrijf uw klacht niet in behandeling of wordt het probleem niet opgelost? Dan kunt u er voor kiezen om juridische stappen te ondernemen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer