Voorbeeldbrief - Klacht over postbedrijf aan verzender

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam verzender]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: [Brief/pakket] niet ontvangen

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] zou ik in het bezit moeten zijn van [het pakket dat/de brief die] u aan mij verzonden heeft. Helaas heb ik [het pakket/de brief] nog niet ontvangen. Ik heb hierover een klacht ingediend bij [naam postbedrijf].

Wat is het probleem?

Omdat ik geen verzender ben, kan ik niet naar geschillencommissie of de rechter. Ik heb namelijk geen overeenkomst afgesloten met [naam postbedrijf]. Daarom wil ik u er graag van op de hoogte stellen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij uw postbezorger. Deze heeft immers de dienst die u van hem afneemt, niet goed uitgevoerd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet draagt de verkoper het risico van verzending tot het moment dat de koper het pakket in ontvangst neemt. Dit staat in artikel 11 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl,

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u ervoor zorgt dat ik [het pakket of de brief] alsnog binnen [noem een redelijke termijn] in ontvangst kan nemen. U kunt het product ook opnieuw versturen. U kunt als verzender zelf een klacht indienen bij het postbedrijf. Neemt het postbedrijf uw klacht niet in behandeling of wordt het probleem niet opgelost? Dan kunt u er voor kiezen om juridische stappen te ondernemen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer