ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Schadevergoeding bij minder dan 500 euro schade door onveilig product

Kocht u een onveilig product? En hebt u daardoor minder dan 500 euro schade? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een schadevergoeding aan de verkoper.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam winkel of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: schadevergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type].

Wat is het probleem?

Het product blijkt onveilig omdat [leg uit waarom u vindt dat het product niet veilig is]. Hierdoor heb ik schade aan [geef aan welke schade is ontstaan]. Deze schade ontstond doordat [leg uit hoe het onveilige product deze schade veroorzaakte]. De kosten van deze schade zijn [bedrag] euro.

[voeg deze alinea toe als u bewijs toevoegt van de schade, bijvoorbeeld bonnen]

In de bijlage vindt u [bewijzen van kosten die ik moest maken door de schade / bonnen van aankopen die beschadigd raakten door het onveilige product]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u aansprakelijk voor het schadebedrag onder 500 euro, omdat u mij het onveilige product verkocht. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:190 lid 1 sub b.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de schade aan mij te vergoeden. Ook wil ik het aankoopbedrag van u terug. Ik heb geen vertrouwen meer in het product en wil daarom geen vervangend product ontvangen. U kunt het schadebedrag van [bedrag] euro en het aankoopbedrag van [euro] binnen [noem een redelijke termijn] storten op [uw rekeningnummer), ten name van [uw naam].

[Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u de schade niet vergoeden binnen deze termijn, dan leg ik mijn claim mogelijk voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]