Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Schadevergoeding bij minder dan 500 euro schade door onveilig product

Kocht u een onveilig product? En hebt u daardoor minder dan 500 euro schade? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een schadevergoeding aan de verkoper.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam winkel of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: schadevergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type].

Wat is het probleem?

Het product blijkt onveilig omdat [leg uit waarom u vindt dat het product niet veilig is]. Hierdoor heb ik schade aan [geef aan welke schade is ontstaan]. Deze schade ontstond doordat [leg uit hoe het onveilige product deze schade veroorzaakte]. De kosten van deze schade zijn [bedrag] euro.

[voeg deze alinea toe als u bewijs toevoegt van de schade, bijvoorbeeld bonnen]

In de bijlage vindt u [bewijzen van kosten die ik moest maken door de schade / bonnen van aankopen die beschadigd raakten door het onveilige product]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u aansprakelijk voor het schadebedrag onder 500 euro, omdat u mij het onveilige product verkocht. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:190 lid 1 sub b.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de schade aan mij te vergoeden. Ook wil ik het aankoopbedrag van u terug. Ik heb geen vertrouwen meer in het product en wil daarom geen vervangend product ontvangen. U kunt het schadebedrag van [bedrag] euro en het aankoopbedrag van [euro] binnen [noem een redelijke termijn] storten op [uw rekeningnummer), ten name van [uw naam].

[Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u de schade niet vergoeden binnen deze termijn, dan leg ik mijn claim mogelijk voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]