Voorbeeldbrief - Laatste kans voor herstellen niet goed uitgevoerd werk

Wil uw aannemer of dienstverlener zijn fouten niet herstellen? Met onze voorbeeldbrief geeft u hem een laatste kans om het niet goed uitgevoerde werk te herstellen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: aanmaning herstelwerk


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum of periode] voerde u voor mij werk uit. Helaas was het resultaat van het werk niet goed. Op [datum] vroeg ik u om het niet goed uitgevoerde werk te herstellen.

Wat is het probleem?

U hebt het werk nog steeds niet hersteld. Met deze brief vraag ik u daarom opnieuw om het niet goed uitgevoerde werk te herstellen. Het gaat om:

[geef een korte opsomming van de klachten]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het leveren van goed (deugdelijk) werk. Als u het werk niet goed uitvoert, moet u dit gratis herstellen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u om de herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen [noem een redelijke termijn]. En ik verwacht dat u hiervoor op korte termijn een afspraak met mij maakt. Voor eventuele schade door het niet goed uitgevoerde werk houd ik u aansprakelijk.

[voeg deze alinea toe als u een deel van de rekening niet betaalt:]

Ik betaal nu een deel van de rekening. Pas als u het werk hebt hersteld, betaal ik de rest van de rekening. Tot die tijd wacht ik met het betalen van [bedrag] euro. Dit is ongeveer gelijk aan het deel van de rekening voor het niet goed uitgevoerde werk.

Biedt u geen oplossing?

Herstelt u het werk niet gratis binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om onze overeenkomst te ontbinden. Ik betaal dan alleen voor het werk dat u goed uitvoerde. U hoeft dan geen werk meer voor mij te doen.

[voeg deze alinea toe als u het bedrijf wilt melden bij ACM ConsuWijzer:]

Ik zal ook een melding doen bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.