ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over niet op tijd ontvangen product

Hebt u uw product niet ontvangen binnen de levertijd? Met onze voorbeeldbrief geeft u de verkoper nog een laatste kans. Of u kunt de koopovereenkomst ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over levertijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type] [gaat het om een bestelling, noem dan ook het bestelnummer of referentienummer]. U zou het product leveren [op de afgesproken leverdatum van … / binnen … dagen].

Wat is het probleem?

U leverde mijn [product] niet op tijd. Daarom [maak een keuze: laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind / geef ik u nog één keer een redelijke termijn om te leveren, anders ontbind ik de overeenkomst].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet leveren binnen de afgesproken levertijd. Spreekt u geen levertijd af met de consument, dan moet u het product binnen 30 dagen leveren. Houdt u zich niet aan de levertijd? Dan moet de consument u nog een kans geven om binnen een redelijke termijn te leveren. Dit hoeft niet altijd. Spreekt u bijvoorbeeld een vaste leverdatum af, dan hoeft de consument u geen extra kans te geven. De consument kan dan onmiddellijk de overeenkomst ontbinden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/levering.

Wat verwacht ik van u?

[kies uw situatie:]

  • U leverde niet op de afgesproken leverdatum van [datum]. Ik maak gebruik van mijn wettelijk recht en ontbind de overeenkomst. U hoeft mij [het product] niet meer te leveren. En ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] mijn betaling van [bedrag] euro terug te storten op [uw bankrekeningnummer], ten name van [uw naam].
  • U leverde niet binnen de afgesproken levertijd. Ik verwacht dat u [het product] levert binnen [noem een redelijke termijn]. Mocht u dan opnieuw niet leveren, dan maak ik gebruik van mijn wettelijk recht en ontbind ik de overeenkomst. Ik stel u dan ook aansprakelijk voor eventuele schade.
  • U leverde niet binnen de afgesproken levertijd. In mijn brief van [datum] gaf ik u meer tijd. Maar ook in die extra tijd leverde u niet. Ik wil [het product] nu niet meer hebben en ontbind de koopovereenkomst. Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] mijn betaling van [bedrag] euro terug te storten op [uw bankrekeningnummer] ten name van [uw naam].
  • Omdat er geen levertijd is afgesproken, moest u het product binnen 30 dagen leveren. Dit hebt u niet gedaan. Juridisch gezien bent u dan in gebreke. Ik verwacht [het product] binnen [noem een redelijke termijn]. Mocht u dan opnieuw niet leveren, dan maak ik gebruik van mijn wettelijk recht en ontbind ik de overeenkomst. Ik stel u dan ook aansprakelijk voor eventuele schade.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Werkt u niet mee aan een oplossing, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]