Voorbeeldbrief - Geld terugvragen aan officieel verkooppunt voor afgelast evenement

Gaat uw concert, festival of ander evenement niet door? En kocht u het ticket via een officieel verkooppunt? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw geld terug.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam officieel verkooppunt]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: evenement afgelast


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een kaartje voor [naam evenement] voor [bedrag] euro. Maar het evenement is afgelast. Daarom wil ik het geld graag terug.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet en rechtspraak heb ik nu recht op mijn volledige geld terug, inclusief de betaalde servicekosten. Dit volgt uit rechtspraak en het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en boek 7. U kunt deze regels vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken]. U kunt het geld storten op [uw rekeningnummer], op naam van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Betaalt u mij niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.