Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Geld terugvragen aan officieel verkooppunt voor afgelast evenement

Gaat uw concert, festival of ander evenement niet door? En kocht u het ticket via een officieel verkooppunt? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw geld terug.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam officieel verkooppunt]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: evenement afgelast

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een kaartje voor [naam evenement] voor [bedrag] euro. Maar het evenement is afgelast. Daarom wil ik het geld graag terug.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet en rechtspraak heb ik nu recht op mijn volledige geld terug, inclusief de betaalde servicekosten. Dit volgt uit rechtspraak en het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en boek 7. U kunt deze regels vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken]. U kunt het geld storten op [uw rekeningnummer], op naam van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Betaalt u mij niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]