Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Geld terugvragen aan wederverkoper voor afgelast evenement

Is uw concert, festival of ander evenement afgelast? En kocht u het ticket via een wederverkoper (een bedrijf dat kaartjes doorverkoopt)? Met onze voorbeeldbrief vraagt u het aankoopbedrag terug, inclusief servicekosten.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam wederverkoper]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: evenement afgelast

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een kaartje voor [naam evenement] voor [bedrag] euro. Maar het evenement ging niet door. Daarom vraag ik mijn geld terug. [voeg deze zin toe als u extra kosten en servicekosten kunt terugvragen:] Ook vraag ik de extra kosten van [bedrag] euro en de servicekosten van [bedrag] euro terug.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet en rechtspraak heb ik nu recht op terugbetaling van het aankoopbedrag van het kaartje.

[voeg deze alinea toe als u extra kosten en servicekosten kunt terugvragen:]
Ook heb ik recht op terugbetaling van de extra kosten en servicekosten. Dit komt omdat u mij bij aankoop van het ticket niet vertelde dat ik deze kosten kwijt zou zijn als het evenement niet door zou gaan. Dit volgt uit rechtspraak en het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en 7. U kunt deze regels vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken]. U kunt het geld storten op [uw rekeningnummer], op naam van [uw naam].

[Deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Betaalt u mij niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]