Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Geld terug voor ongeldig ticket door doorverkoop

Krijgt u geen toegang tot een evenement omdat u het ticket kocht bij een wederverkoper (een bedrijf dat kaartjes doorverkoopt)? En vertelde de wederverkoper niet dat uw ticket ongeldig is? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw geld terug.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam wederverkoper]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldig kaartje

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een kaartje voor [naam evenement] voor [bedrag] euro. Maar de organisator van het evenement weigerde mij aan de deur. Daarom wil ik het geld graag terug.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als in de algemene voorwaarden van de organisator staat dat het kaartje ongeldig wordt na doorverkoop, dan moet u mij dat als wederverkoper vooraf vertellen. Dit hebt u niet gedaan. Daarom heb ik recht op geld terug. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het geld terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld drie of vier weken]. U kunt het geld storten op [uw rekeningnummer] op naam van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Betaalt u niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar de [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]